Srdeční stín

Z WikiSkript


Srdce se na rentgenových snímcích zobrazuje v zadopřední (vstoje), předozadní (vleže) a šikmé projekci. Ze snímku srdečního stínu se dají odečítat různé rozměry, jako například maximální vzdálenost od střední čáry (doleva a doprava), dále rentgenologická délka srdce, což je vzdálenost od hranice v. cava sup. a pravé předsíně do styku levé komory a bránice. Podle odklonu od horizontály měříme sklon srdeční, který bývá nejčastěji 45°.

Zadopřední projekce[upravit | editovat zdroj]

1. v. brachiocephalica dextra, 2. v. cava superior, 3. atrium dextrum, 4. v. cava inferior, 5. arcus aortae, 6. truncus pulmonalis (společně s a. pulmonalis sinistra), 7. auricula sinistra, 8. ventriculus sinister

Na srdečním stínu jsou rozeznatelné:

  1. krátký úsek v. brachiocephalica dextra,
  2. v. cava superior,
  3. až k bránici zasahující atrium dextrum,
  4. (jen při hlubokém inspiriu patrná v. cava inferior),
  5. arcus aortae,
  6. truncus pulmonalis (společně s a. pulmonalis sinistra),
  7. auricula sinistra,
  8. ventriculus sinister, dosahující až k bránici do medioklavikulární čáry.

Šikmé projekce[upravit | editovat zdroj]

Pravá šikmá projekce se nazývá též šermířská. Zobrazuje hlavně pravou část srdce. Hodnotí se i prostor za srdečním stínem (Holzknechtovo pole).

Levá tzv. boxerská projekce zobrazuje obě komory, dále oblouk aorty a plicní tepny.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.