Vývoj žaludku

From WikiSkripta

 • Ve 4. týdnu vřetenovité rozšíření předního střeva embrya,
 • tvar a uložení se mění díky odlišné rychlosti růstu jednotlivých stěn a změnou polohy orgánů v okolí,
 • žaludek rotuje o 90° okolo své podélné osy (původně levá strana ventrálně, původně pravá dorsálně),
  • proto se také nervus vagus přesouvá z původně levé strany dopředu a z pravé strany dozadu,
 • původně zadní stěna roste rychleji než přední, proto vzniká curvatura major et minor,
 • posouvá se i kraniální a kaudální část ze své střední osy,
  • kaudální část (pylorus) se posouvá doprava a nahoru,
  • kraniální část (kardie) se posouvá doleva a dolů,
 • osa žaludku nyní směřuje shora zleva dolů a doprava.

Vrozené vady žaludku[edit | edit source]

 • Stenosa pyloru – hypertrofie svaloviny žaludku v oblasti pyloru,
  • jedna z nejčastějších vad, vzniká patrně již ve fetálním období,
  • omezení průchodu tráveniny, těžké zvracení.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pylorostenóza.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • SADLER, Thomas W.. Langmanova lékařská embryologie. 10. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 414 s. s. 237 - 244. ISBN 978-80-247-2640-3.
 • MOORE, Keith L a T.V.N PERSAUD. Zrození člověka : Embryologie s klinickým zaměřením. 1. vydání. 2000. 564 s. ISBN 80-85866-94-3.