Vývoj střeva

From WikiSkripta

Rotace střeva v průběhu embryonálního vývoje. Černá čára představuje vstup do pupečníku.

Přední střevo[edit | edit source]

 • Od orofaryngové membrány pod vyústění vývodu jater a slinivky,
 • epitel a žlázy - endoderm žloutkového váčku,
 • svaly - ektomesenchym faryngových oblouků, splanchnický (laterální) mesoderm,
 • podjazyková a podčelistní slinná žláza, jícen, žaludek, část duodena, játra, žlučník, pankreas.

Střední střevo[edit | edit source]

 • Po Cannon-Boehmův bod (v oblasti flexura lienalis = flexura coli sinistra),
 • část duodena, jejunum, ileum, caecum, vzestupný a většina příčného tračníku.

Zadní střevo[edit | edit source]

 • Ukončeno kloakovou membránou (linea dentata canalis analis),
 • sestupný tračník, esovitý tračník, rectum.

Další struktury[edit | edit source]

Struktury poutající primitivní střevo[edit | edit source]

 • Ventrální mesogastrium (pro střední a zadní střevo zaniká)

--> omentum minus a ligamentum falciforme hepatis - ohraničení bursa omentalis.

 • Dorsální mesogastrium (úplné, umožňují rotaci orgánů v peritoneální dutině)

--> omentum majus, mesenterium, mesoappendix, mesocolon transversum, mesocolon sigmoideum, Treitzova retropankreatická membrána.

Tři tělní dutiny[edit | edit source]

Coelomová dutina je postupně rozdělena na:

 • perikardovou dutinu (perikardiální),
 • pleurální dutinu,
 • peritoneální dutinu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

Doporučená literatura[edit | edit source]