Korneální reflex

From WikiSkripta

HesloKorneální reflex je zprostředkován reflexním obloukem, který tvoří exteroreceptory rohovky, aferentní n. ophtalmicus (1. větev n. V.) a eferentní n. VII inervující m. orbicularis oculi.[1] N. ophtalmicus se přepojí ve svém ncl. spinalis, následně dojde k přepojení v ncl. n. facialis. Reflex se vybavuje jemným dotykem vaty na rohovce. K oku přistupujeme šikmo ze strany, přičemž pacient hledí na druhou stranu (zamezí se tak obranné reakci zprostředkované zrakem). Po dotyku rohovky vatou fyziologicky dochází k mrknutí.[2]

Během vyšetřování je třeba se vyvarovat běžným chybám:

  • dotek vaty je na spojivce namísto rohovky;
  • dotek vaty je příliš rychlý na to, aby bylo vyvoláno mrknutí.[3]

WikiVideo.svgVideo - Korneální reflex (Centrum elektronického vzdělávání 1.LF UK)


Komplementární elektrofyziologické vyšetření může odlišit supranukleární, nukleární a periferní lokalizaci léze.[1]


Odkazy

Související články

Reference

  1. a b AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie. 2. vydání. Praha : Triton, 2008-. ISBN 9788073871574.
  2. ROTH, Jan, Ondřej FIALA a Evžen RŮŽIČKA. Neurologické vyšetření - norma [online]. [cit. 2012-11-22]. <https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>.
  3. FULLER, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. ISBN 9788024719146.