Druhy skusu

Z WikiSkript


Skus neboli okluse je vzájemný styk a postavení zubů při sevřených čelistech. Rozměry dolního zubního oblouku jsou menší než rozměry horního oblouku. Horní oblouk má eliptický tvar, zatímco spodní oblouk má parabolický tvar.

Antagonisté jsou zuby, se kterými se při skusu jednotlivý zub stýká. Řezáky horní čelisti jsou širší než řezáky čelisti dolní. Proto jsou zuby horní čelisti posunuty distálně proti zubům dolní čelisti a tedy je každý zub (kromě dolního I1 a horního M3) ve styku se dvěma zuby protější řady (má dva antagonisty). Hlavní antagonista je stejnojmenný zub druhé čelisti, zatímco vedlejší antagonista je sousední artikulující zub druhé čelisti.

Rovina okluse je rovina, která je tvořená kousací plochou všech zubů. Kontaktní čáru, ve které se stýkají zuby horní a dolní čelisti nazýváme Speeova kontaktní (oklusní) křivka. Je konvexní vůči dolní čelisti a její protažení vede do mandibulárního skloubení.

Rozlišujeme jednotlivé druhy skusu: psalidodoncie, labidodoncie, opistodoncie, prognatodoncie, stegodoncie a hiatodoncie.

Druhy skusu Popis Obrázek
Psalidodoncie Označení pochází ze slova psalis = nůžky. Jedná se o nejběžnější druh skusu (80 % případů). Přední zuby horního zubního oblouku se kladou před zuby dolního oblouku. Zuby - psalidodoncie.png
Labidodoncie Toto označení pochází ze slova labis = kleště. Jedná se o méně častý typ skusu, horní i dolní řezáky se dotýkají svými kousacími hranami. Zuby -labidodoncie.png
Opistodoncie Při tomto skusu je krátká mandibula a dolní řezáky jsou dále vzadu za řezáky horními. Zuby - opsidodoncie.png
Prognatodoncie Při prognatodoncii je dlouhá mandibula (progenie) a dolní řezáky jsou vpředu před řezáky horními. Zuby - prognatodoncie.png
Stegodoncie Střechovitý skus nastává, když horní řezáky míří šikmo vpřed, před řezáky dolní. Jedná se o vzácnější druh skusu. Zuby - stegodoncie.png
Hiatodoncie Tento skus se popisuje v případě, že mezi horními a dolními řezáky zůstává mezera, i když míří proti sobě. Zuby - hiatodontie.png


Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. 3. vydání. Praha : Grada, 2013. ISBN 9788024747880.


  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografickými aklinickými aplikacemi, II.svazek. 1. vydání. Praha : Osveta, 2001. 560 s. ISBN 80-8063-046-1.