Okluze

Z WikiSkript

Heslo


Okluze neboli skus je termín pro sevření horní a dolní čelisti, dochází při něm ke kontaktu mezi zuby.

Okluze

Podle dynamiky kontaktu rozlišujeme tyto druhy okluze:

  • okluze statická neboli habituální interkuspidace se používá pro situaci, kdy hrbolky zubů jednoho oblouku zapadají do rýh v zubech druhého oblouku. Mezi zuby obou čelistí je maximální počet kontaktů, žvýkací pohyb ustal. Během habituální okluze zuby zaujímají polohu interkuspidální pozice.
  • okluze dynamická čili artikulace značí situaci, kdy hrbolky zubů jednoho oblouku kloužou po svazích hrbolků protilehlých zubů. Čelisti jsou v pohybu a drtí potravu.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KLEPÁČEK, Ivo a Jiří MAZÁNEK, et al. Klinická anatomie ve stomatologii. 1. vydání. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-7169-770-2.