Sensitivní dráhy CNS

Z WikiSkript
Dráha zadních provazců
Míšní dráhy – schéma

Senzitivní dráhy CNS jsou dráhy vedoucí informace z receptorů v kůži, svalech a šlachách do mozku. Dendrity (nikoliv axon!) prvního neuronu je senzitivní periferní nerv a jeho tělo je umístěno v senzitivním ganglion na zadním míšním kořenu nebo v příslušném ganglion hlavového nervu. První neuron je vždy unipolární.

Tr. spino-bulbo-thalamo-corticalis[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis (dráha zadních míšních provazců, lemniskální systém) je dráha vedoucí jemnou kožní citlivost a propriocepci z těla. Prvním neuronem je stejně jako u ostatních senzitivních míšních drah pseudounipolární neuron v ganglion spinale. Do míchy její vlákna vstupují zadními kořeny a pokračují somatotopicky v zadních provazcích jako mediálnější fasciculus gracilis a laterálnější fasciculus cuneatus. Nejmediálněji vedou vlákna ze sakrální oblasti, nejlaterálněji z krční oblasti. Fasciculus gracilis a cuneatus odděluje na míše z vnějšku sulcus intermedius.

Tělo druhého neuronu této dráhy se nachází v jádrech v prodloužené míše – ncl. gracilis a cuneatus. Axony těchto neuronů se kříží v prodloužené míše (decussatio lemniscorum) a pokračují kmenem do thalamu jako lemniscus medialis. Třetí neuron se nachází v ncl. ventralis posterolateralis thalamu a běží jako tr. thalamocorticalis do kůry – Brodmannova area 3, 1, 2 (primární somatosenzorická kůra).

Tato dráha vysílá kolaterály na úrovni druhého neuronu do mozečku (tr. bulbocerebellaris), tecta a ncl. ruber. Některá vlákna z thalamu vedou do asociačních oblastí kůry a do oblasti SII (area 40).

Senzitivní dráhy na řezu míchou

Anterolaterální systém[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Anterolaterální systém zahrnuje tři dráhy vedoucí dotyk, teplo a bolest z těla – tr. spinothalamicus, tr. spinoreticularis a tr. spinotectalis. Probíhají míchou v postranních a předních míšních provazcích.

Tr. spinothalamicus[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tractus spinothalamicus vede hrubou kožní citlivost, "rychlou bolest" a teplo z kožních receptorů do thalamu. Dráha má méně synapsí a bolest je zde vedena především rychle vedoucími myelinizovanými Aδ vlákny, proto se označuje jako rychlá. První neuron má tělo v ggl. spinale.

Druhým neuronem této dráhy jsou buňky ncl. proprius columnae posterioris Rexedovy laminy IV. a V. Axony druhého neuronu se kříží v příslušném míšním segmentu, proto mají opačné somatotopické uspořádání než předchozí dráha – nejmediálněji jsou zde vlákna z krčních oblastí. Kmenem prostupuje laterálně od mediálního lemnisku do ncl. ventralis posterolateralis thalami (třetí neuron). Odtud vlákna pokračují do kůry (SI).

Tr. spinoreticularis[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tractus spinoreticularis vede především "pomalou bolest". Jde o fylogeneticky starší dráhu než je předchozí a převažují v ní nemyelinizovaná vlákna typu C. Dráha končí v mediálních jádrech retikulární formace a odtud na tuto dráhu navazuje tzv. ARAS – ascendentní aktivační systém retikulární formace. Prvním neuronem je pseudounipolární neuron spinálního ganglia.

Druhý neuron se nachází v zadním míšním rohu, část jeho axonů se kříží a probíhají v předních a postranních míšních provazcích.

Tr. spinotectalis[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tractus spinotectalis vede podněty z kůže do tecta, kde se v colliculus superior a inferior integrují se zrakovými a sluchovými informacemi.

Senzitivní dráhy hlavových nervů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Senzitivní dráhy hlavových nervů vedou senzitivní informace z kůže a svalů hlavy a sliznic dutiny ústní, nosní, hltanu a hrtanu a rohovky. To zprostředovávají hlavové nervy V, IX a X. K přepojení dojde v příslušném gangliu – ggl. trigeminale a ggl. superius n. IX a X. Zde je stejně jako v ggl. spinale pseudounipolární buňka. Axony těchto buněk společně vedou do ncl. principalis (pontinus) a spinalis n. V.  Odtud vedou vlákna jako lemniscus trigeminalis do ncl. ventralis posteromedialis thalamu. Odtud jsou informace vedeny do dolní třetiny gyrus postcentralis.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • DRUGA, Rastislav a Miloš GRIM. Anatomie centrálního nervového systému. 1. vydání. Praha : Galén; Karolinum, 2011. 219 s. ISBN 978-80-7262-706-6.
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.