Míšní dráhy

Z WikiSkript

Míšní dráhy

Míšní dráhy jsou tvořeny seskupenými vlákny bílé hmoty míšní. Dělíme je morfologicky i funkčně na:

 1. Vzestupné (ascendentní) dráhy, které jsou senzitivní.
 2. Sestupné (descendentní) dráhy, které jsou motorické.
 3. Propriospinální dráhy, které propojují jednotlivé míšní segmenty mezi sebou.

Vzestupné míšní dráhy[upravit | editovat zdroj]

Zajišťují senzitivitu a jsou tvořeny více neurony. Všechny senzitivní dráhy mají společný 1. neuron, který se nachází ve spinálním gangliu a je pseudounipolární (T-buňka). Výskyt dalších neuronů v jednotlivých drahách je různý. Rozdělujeme je na 2 systémy:

 1. Lemniskální systém = dráha zadních míšních provazců, tvořený dráhou tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis vedoucí diskriminační, dotykové, vibrační čití a propriocepci.
 2. Anterolaterální systém tvořený více dráhami, které procházejí předními a postranními provazci míchy. Tento systém slouží k vedení bolestivého čití.

Lemniskální systém – tr. spino-bulbo-thalamo-corticalis – tříneuronová dráha

 • 1. neuronT-buňky uložené ve spinálním gangliu, jejichž axony prochází zadními kořeny míchy a vstupují do zadních míšních provazců, kde jdou vzestupně do prodloužené míchy. Tam se v ncl. gracillis nebo ncl. cuneatus dále přepojují → tr. spinobulbaris
 • 2. neuron – uložený v ncl. gracillis nebo ncl. cuneatus vysílá vlákna (lemniscus medialis), která se ještě v oblongátě kříží – vytvářejí decussatio lemniscorum a procházejí až do thalamu, konktrétně do ncl. VPL (ventralis posterolateralis), kde se přepojují → tr. bulbothalamicus
 • 3. neuron – neurony uloženy v ncl. VPL thalamu, které vysílají svá vlákna do mozkové kůry, konkrétně do gyrus postcentralis (area 3a, 3b, 2, 1) → tr. thalamocorticalis

Anterolaterální systém – tvořený více dráhami, které jsou dvouneuronové

 • Tr. spinothalamicus
 1. neuron – pseudounipolární buňky uloženy ve spinálním gangliu, které vysílají vlákna jdoucí zadními míšními kořeny do míchy, kde se ještě v témže segmentu přepojují v zadním rohu míšním.
 2. neuron – neurony v zadním rohu míšním, jejichž vlákna se v témže segmentu ještě kříží a vstupují do předních či postranních míšních provazců na druhé straně. Takto pokračují až do thalamu, kde končí hlavně v nc. VPL, intralaminárních a posteriorních jádrech.
 • Tr. spinoreticularis – fylogeneticky stará dráha
 1. neuron – T-buňky ve spinálním gangliu
 2. neuron – neurony v zadním rohu míšním (lamina IV–VII), které vysílají svá vlákna, která se jen z části kříží. Vlákna pokračují do retikulární formace (RF) mozkového kmene, hlavně do mediálních jader, kde končí. Na tuto dráhu poté navazují jiné dráhy, především tr. reticulothalamicus a tr. reticulohypothalamicus.
 • Tr. spinotectalis – fylogeneticky stará dráha
 1. neuron – pseudounipolární buňka spinálního ganglia
 2. neuron – neurony zadních rohů míšních (lamina IV a V), které vysílají vlákna, která se kříží a běží podél spinothalamické dráhy. Tato vlákna končí v colliculus superior a colliculus inferior, kde na ně navazují další dráhy.
 • Tr. spinocerebellaris anterior et posterior
 1. neuron – T-buňky spinálního ganglia
 2. neuron – neurony v nc. Stilling-Clark míchy, jejich vlákna stoupají a končí v lobus anterior mozečku (spinální mozeček)

Tr. spinocerebellaris posterior se na rozdíl od tr.spinocerebellaris anterior nekříží a prochází skrz pedunculi cerebellares inferiores, u tr. spinocerebellaris anterior se dráhy kříží a procházejí do mozečku skrz pedunculi cerebellares superiores.

 • Tr. spinoolivaris

Neurony uloženy stejně jako u spinocerebellárních drah, akorát vlákna druhého neuronu končí v ncl. oliva inferior – v akcesorních jádrech.

Sestupné míšní dráhy[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Motorické dráhy CNS.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DRUGA, Rastislav a Miloš GRIM. Anatomie centrálního nervového systému. 1. vydání. Praha : Galén; Karolinum, 2011. 219 s. ISBN 978-80-7262-706-6.
 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.