Ganglion

From WikiSkripta

Ganglion dorzální strany zápěstí s typickou lokalizací na scapho-lunátním skloubení
Ganglion po extirpaci

Ganglion je synoviální váček vyplněný gelatinózní hmotou v blízkosti kloubu či šlachy, obyčejně patrný jako podkožní rezistence různé velikosti, povrchově nebo v hloubce, nejčastěji na ruce, obvykle jí předchází trauma.

Klinický obraz[edit | edit source]

 • tuhý mobilní útvar v podkoží (obvykle při spojení s kloubem dlouhou stopkou), bolestivost
 • ganglia dorzálně na zápěstí nejčastější – s původem v kloubním pouzdru skafolunátní oblasti; obvykle jen kosmetický problém
 • ganglia palmárně na zápěstí – obvykle na radiální straně s původem ve skafolunátním či skafotrapeziálním kloubu
 • ganglia šlachové pochvy flexoru – malé a tuhé rezistence, mohou způsobovat bolesti při úchopu
 • digitální mucinózní pseudocysta – cystický útvar obsahující hlenovitou tekutinu na dorzální straně prstů, původ v artrotickém DIP kloubu
 • intraoseální ganglia – vzácná

Diagnostika[edit | edit source]

 • obvykle žádná speciální vyšetření
 • RTG ev. u dorzálních digitálních ganglií k zobrazení artrotických změn kloubu nebo k vyloučení jiných příčin bolesti
 • USG/MRI u okultních ganglií
 • aspirace ganglia – tekutina je viskózní a čirá

Terapie[edit | edit source]

 • vyčkat (většina ganglií spontánně ustoupí)
 • aspirace ganglia uleví, avšak recidiva je častá
 • u rekurentního symptomatického ganglia zápěstí je indikována excize spolu se stopkou co nejblíže kloubu, od kterého vychází (obvyklá pooperační péče: extrakce stehů za týden, promašťování jizvy, procvičovat příslušné klouby dle lokalizace)


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • BOWDEN, Gavin, Gavin BOWDEN a Simon THOMAS, et al. Oxford handbook of orthopaedics and trauma. 1. vydání. Oxford : Oxford university press, 2010. ISBN 978-0198569589.