Mízní uzliny močopohlavního systému

From WikiSkripta

Mízní uzliny močového systému[edit | edit source]

Ledvina, ren, nephros[edit | edit source]

Lymfu odvádí z ledviny peritubulární (z parenchymu ledviny) a subkapsulární (pod capsula fibrosa) pleteň lymfatických cév, ke které se připojuje pleteň z tukového pouzdra (capsula adiposa). Mízní cévy z těchto pletení se sbíhají do čtyř až pěti kolektorů uložených podél ledvinových žil a ústí do mízních uzlin, uložených podél aorty a dolní duté žíly, nodi lymphatici lumbales.

Pánvička ledvinová, pelvis renalis[edit | edit source]

Mízní cévy se spojují s mízními cévami z ledviny a ústí spolu s nimi do uzlin podél aorty a dolní duté žíly, nodi lymphatici lumbales.

Močovod, ureter[edit | edit source]

Lymfa odtéká z močovodu několika směry po úsecích ureteru. Z horního břišního úseku je společně s lymfou z ledviny odváděna do nodi lymphatici lumbales. Z dolního břišního úseku směřuje do nodi lymphatici iliaci communes a z pánevního úseku teče společně s mízou z močového měchýře do nodi lymphatici iliaci interni.

Močový měchýř, vesica urinaria[edit | edit source]

Mízní kapiláry tvoří perivesikální pleteň, ze které pokračují mízní cévy podél žil. Z přední části močového měchýře ústí do nodi lymphatici iliaci externi a z bočních a zadní části měchýře do nodi lymphatici iliaci interni.

Ženská močová trubice, urethra feminina[edit | edit source]

Lymfa z pánevního úseku močové trubice odtéká do uzlin kolem močového měchýře a dále do nodi lymphatici iliaci interni (zpravidla cestou předsunutých uzlin při močovém měchýři). Z perineálního úseku se míza sbírá do hlubokých tříselných uzlin, nodi lymphatici inguinales proundi.

Mužská močová trubice, urethra masculina[edit | edit source]

Mízní cévy tvoří pleteň ve sliznici uretry. Z prostatické a membranózní části odtéká míza do nodi lymphatici iliaci interni spolu s mízními pleteněmi z prostaty a z močového měchýře. Míza ze spongiózní části uretry odtéká do nodi lymphatici inguinales profundi, případně do nodi lymphatici inguinales superficiales.

Mízní uzliny pohlavního systému ženského[edit | edit source]

Mízní odtok z pohlavních orgánů ženy

Vaječník, ovarium[edit | edit source]

Mízní cévy probíhají podél vasa ovarica a odvádějí lymfu do nodi lymphatici lumbales. Nodi lymphatici lumbales leží mimo malou pánev a jsou od ovarií značně vzdáleny, na tuto skutečnost je třeba myslet při pátrání po metastázách zhoubných nádorů ovaria. Míza zde slouží také k transportu hormonů.

Vejcovod, tuba uterina[edit | edit source]

Lymfa odtéká do nodi lymphatici lumbales podél a. ovarica.

Děloha, uterus[edit | edit source]

Lymfa je z dělohy odváděna několika směry. Z hrdla děložního odtéká do nodi lymphatici iliaci externi a nodi lymphatici iliaci interni (jeden z nich vysunutý k děloze, nodus parauterinus, je klinicky významný – Bayerova uzlina), a do nodi lymphatici sacrales. Lymfa z dolní části těla dělohy teče do nodi lymphatici iliaci externi. Z horní části těla dělohy, včetně fundu děložního, odtéká lymfa podél vasa ovarica do nodi lymphatici lumbales, z oblasti rohu děložního podél lig. teres uteri do nodi lymphatici inguinales superficiales.

Pochva, vagina[edit | edit source]

Lymfa je odváděna především do nodi lymphatici iliaci interni a nodi lymphatici iliaci externi, z nejkaudálnější části (při hymen) do nodi lymphatici inguinales superficiales.

Zevní pohlavní orgány, organa genitalia externa[edit | edit source]

Většina lymfy je drenována do nodi lymphatici inguinales superficiales. Z clitoris a labia minora odtéká lymfa do nodi lymphatici inguinales profundi a do nodi iliaci interni.

Mízní uzliny pohlavního systému muže[edit | edit source]

Varle, testis[edit | edit source]

Mízní cévy tvoří bohatou síť v intersticiu a v hluboké vaskulární vrstvě tunica albuginea. Další pleteň je vytvořena na povrchu varlete pod periorchiem. V semenném provazci probíhá několik sběrných mízních kmenů a opouštějí varle v počtu čtyř až šesti kolektorů, které doprovázejí krevní cévy (vasa testicularia) a vedou do mízních uzlin v bederní oblasti, nodi lymphatici lumbales.

Šourek, scrotum[edit | edit source]

Míza ze stěny šourku a z obalu varlete vzniklých z vrstev stěny břišní odtéká do nodi lymphatici inguinales superficiales a z nich dále podél a. iliaca externa do nodi lymphatici iliaci externi.

Nadvarle, epididymis[edit | edit source]

Míza z hlavy a z těla nadvarlete odtéká spolu s mízou varlete do nodi lymphatici lumbales. Mízní cévy z ocasu nadvarlete probíhají podél cév chámovodu (a. et v. ductus deferentis) do nodi lymphatici iliaci externi et interni. Část mízy z ocasu se může dostat i do nodi lymphatici inguinales superficiales.

Chámovod, ductus deferens[edit | edit source]

Míza odtéká podél cév do nodi lymphatici iliaci externi at interni.

Měchýřkové žlázky, glandulae vesiculosae[edit | edit source]

Mízní cévy se spojují s cévami z prostaty a z močového měchýře a odvádějí mízu do nodi lymphatici iliaci interni.

Předstojná žláza, prostata[edit | edit source]

Mízní cévy z prostaty doprovázejí krevní cévy a ductus deferens. Odvádějí mízu jednak do nodi lymphatici iliaci externi et interni, jednak navazují na mízní cévy konečníku a přes ně ústí do nodi lymphatici sacrales.

Pyj, penis, phallus[edit | edit source]

Lymfa z kůže a fascií penisu odtéká do nodi lymphatici inguinales superficiales. Míza ze žaludu odtéká jednak do nodi inguinales profundi, jednak do nodi lymphatici iliaci externi. Z topořivých těles a z uretry je míza odváděna do nodi lymphatici iliaci interni.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 159 s. ISBN 80-7262-111-4.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 1. vydání. Brno : Avicenum, 1988. 388 s.