Intraglosální svaly

Z WikiSkript

Intraglosální svaly.

Jazyk (lingua, glossa) je svalový, sliznicí pokrytý orgán na spodině dutiny ústní. Svaly jazyka můžeme rozdělit na svaly intraglosální a extraglosální. Extraglosální svaly začínají na útvarech v okolí, upínají se do jazyka a pohybují jím jako celkem. Intraglosální svaly začínají i končí v jazyku. Jsou uspořádány ve 3 navzájem kolmých směrech. Jejich pohyb mění tvar jazyka.

Mezi intraglosální svaly patří:

Musculus longitudinalis superior

Začátek a úpon: táhne se sagitálně pod aponeurosis linguae (je s ní spojen).

Inervace: nervus hypoglossus (XII.).

Funkce: zkracuje jazyk.

Musculus longitudinalis inferior

Začátek a úpon: jde předozadně po zevní straně musculus genioglossus (propleten se snopci musculus genioglossus a musculus hyoglossus).

Inervace: nervus hypoglossus (XII.).

Funkce: zkracuje jazyk.

Musculus transversus linguae

Začátek a úpon: jde napříč od septum linguae k okrajům jazyka mezi snopci ostatních svalů (extra- i intraglosálních).

Inervace: nervus hypoglossus (XII.).

Funkce: zužuje jazyk.

Musculus verticalis linguae

Začátek a úpon: dorsum linguae, upíná se na spodinu jazyka (jde mezi snopci ostatních svalů).

Inervace: nervus hypoglossus (XII.).

Funkce: zplošťuje jazyk.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1988. s. 488. ISBN 80-247-0143-X.