Svaly spinohumerální

From WikiSkripta
A: M. trapezius
B: M. infraspinatus
C: M. teres major
D: M. latissimus dorsi
E: M. levator scapulae
F: M. Rhomboideus major

Spinohumerální svaly jsou svaly jdoucí od páteře na humerus nebo lopatku. Tvoří svrchní dvě vrstvy zádových svalů (třetí vrstvou jsou svaly spinokostální a čtvrtou hluboké svalstvo zádové). Kromě m. latissimus dorsi mají všechny funkční souvislost s pohyby lopatky.

Povrchová vrstva[edit | edit source]

Hluboká vrstva[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3.. vydání. Praha : Grada, 2011. s. 367–371. ISBN 978-80-247-3817-8.