Chirurgické přístupy k pankreatu

From WikiSkripta

Heslo
Pankreas ve vztahu k okolním orgánům
Tři možné chirurgické přístupy k pankreatu:

  1. přes omentum minus (mezi játry a malou kurvaturou žaludku, zpřístupní se tím pouze hlava a část těla pankreatu)
  2. přes ligamentum gastrocolicum (mezi žaludkem a příčným tračníkem, zpřístupní se celý pankreas)
  3. přes mesocolon transversum (nachází se zde anastomosis magna a její větvě ke střevu, proto se tento postup neprovádí, pokud není nutný).

Odkazy

Související články

Zdroj

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0143-X.