Portál:Semináře na praktická cvičení z anatomie (1. LF UK, Všeobecné lékařství)

Z WikiSkript

zimní semestr:[upravit | editovat zdroj]

S1: Zárodečné listy a jejich deriváty
S1: Cévní zásobení a inervace kosti
S1: Postup osifikace a kostní věk
S1: Růst a hojení kosti
S2: Stavba synoviálního kloubu
S2: Biomechanika kolenního kloubu
S2: Vývojová dysplasie kyčelního kloubu
S3: Inervace svalu
S3: Svalová atrofie
S3: Varixy DK
S4: Palpace, tlakové body a punkce cév končetin
S4: Obrazy obrn n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. peroneus comm.
S4: Vrozené vady končetin
S5: Kostní dřeň
S5: Zakřivení páteře
S5: Vrozené vady obratlů a hrudního koše
S6: Vývoj bránice a brániční kýly
S6: Tříselné a femorální kýly
S6: Cévní a nervové zásobení stěny břišní
S6: Vývojové vady tělní stěny
S7: Lebka novorozence a její rozměry, růst lebky
S7: Kraniofaciální defekty
S7: Mechanika čelistního kloubu
S8: Palpace, tlakové body a punkce cév hlavy a krku
S9: Vývojové vady branchiální oblasti
S9: Rozštěpové vady
S9: Erupce chrupu
S10: Atresie jícnu a tracheoesofagové píštěle
S10: Jícnové varixy
S10: Pylorostenóza, atresie a vrozené stenosy střeva
S10: Polohy appendixu
S11: Průtok krve játry
S11: Inervace a motilita střeva
S11: Ileus
S11: Hirschsprungova nemoc
S11: Porucha rotace střeva
S12: Vznik a pohyb lymfy

letní semestr:[upravit | editovat zdroj]

S1: Koniotomie a tracheotomie
S1: Pneumothorax
S1: Surfaktant a zrání plic
S2: Transplantace ledvin
S2: Vývojové vady ledvin
S2: Lithiasa
S2: Sestup varlat a jeho poruchy, hypospadie
S3: Menstruační cyklus
S3: Mimoděložní těhotenství
S3: Vrozené vady dělohy a pochvy, sterilita
S3: Význam vyšetření per rectum
S4: Fetální krevní oběh
S4: Vrozené srdeční vady
S5: Rtg a auskultace srdce
S5: Koronarografie
S5: Balónková angioplastika (PTCA)
S5: Bypass
S6: Sací reflex
S6: Rohovkový reflex
S6: Obraz obrny n. facialis
S7: Lumbální punkce
S7: Epidurální anestezie
S7: Rozštěpové vady neurální trubice
S8: Mozečkové syndromy
S8: Poruchy motoriky a senzitivity při lezích míchy
S8: Hematoencefalická bariera
S8: Nervové kmenové buňky
S8: Hemiplegia alternans
S9: Parkinsonismus
S9: Krvácení do capsula interna
S10: Liquor a jeho cirkulace
S10: Nitrolební hypertenze
S10: Hydrocephalus
S10: Poškození mozku v důsledku uzávěru mozkových cév
S11: Funkční magnetická rezonance (zobrazení aktivity mozku)
S12: Paracentéza (ORL)
S12: Nystagmus
S13: Oční pozadí a odchlípení sítnice
S13: Pupilární reflex
S13: Zelený zákal
S13: Katarakta
S14: Sentinelové uzliny při nádorech prsu

Vkládejte sem svoje materiály na semináře, editujte vložené, ale nezapomínejte psát, z čeho jste čerpali!