Brániční kýla

From WikiSkripta

Vrozené brániční kýly[edit | edit source]

Pravostranná brániční kýla

Jedná se o urgentní stav vyžadující zásah dětského chirurga. Výskyt je 1:10000[1]. Nejčastěji jsou způsobeny neschopností pleuroperitoneálních membrán uzavřít perikardoperitoneální kanály. Tím jsou břišní orgány vytlačovány do pleurální dutiny (nejčastěji se jedná o žaludek, slezinu a střevní kličky). Tlakem vsunutých orgánů je srdce vysouváno dopředu a jsou stlačovány plíce. Rozsáhlou kýlu doprovází hypoplazie plic a další komplikace – 75 %[2] případů končí úmrtím. Jsou známy 2 druhy vrozených bráničních kýl. První z nich je Bochdalekova kýla, která se vyskytuje ve více než 95 % případech [1]. Nachází se lumbokostálně vlevo. Druhou kýlou je Morgagniho kýla. Ta je velmi vzácná, protože se projevuje u méně než 5 % případů [1]. Nachází se sternokostálně vpravo.

Klinický průběh[edit | edit source]

Rozvíjí se těžký syndrom dechové tísně. Hrudník je asymetricky vyklenutý a nejsou patrné dechové exkurze. Srdeční ozvy jsou vpravo.

Diagnostika[edit | edit source]

Provádí se pomocí rentgenu hrudníku. Kontura bránice je porušena. Prenatální diagnostika se provádí sonografickým vyšetřením.

Hiátové hernie[edit | edit source]

Hiátové hernie
A - normální stav
B - počáteční fáze
C - skluzná hernie
D - paraezofagální hernie

Hiatové hernie jsou důsledekem vrozeného zkrácení jícnu nebo jeho mechanického poškození. Horní část žaludku je vtažena do hrudní dutiny a žaludek je stlačen v úrovni bránice. I zde může dojít ke dvěma případům. Pokud nastane kardioezofagální přechod nad bránicí, jedná se o hernii skluznou. Její hlavní komplikací je gastroezofageální reflux. Když se kardioezofagální přechod vytvoří pod bránicí, je to Paraezofagální hernie.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

MOORE, Keith. Zrození člověka : embryologie s klinickým zaměřením. - vydání. ISV, 2002. 564 s. ISBN 9788085866940.

MUNTAU, Ania. Pediatrie : 130 tab. - vydání. Grada Publishing a.s., 2009. 581 s. ISBN 9788024725253.


Reference[edit | edit source]

  1. a b c MUNTAU, Ania. Pediatrie : 130 tab. - vydání. Grada Publishing a.s., 2009. 581 s. ISBN 9788024725253.
  2. SADLER, Thomas. Langmanova lékařská embryologie. - vydání. Grada Publishing a.s., 2011. 414 s. ISBN 9788024726403.