Vývoj, osifikácia a variácie panvovej kosti

Z WikiSkript

Vývoj mezenchýmu pre základ os coxae prebieha v bázi rastúceho končatinového púčika od konca 5. týždňa vývoja. Chondrifikácia začína v 6. týždni vývoja. Prvá osifikácia sa objavuje v os ilium v 9. týždni vývoja.


Osifikácia panvovej kosti[upravit | editovat zdroj]

Na panvovej kosti sa nachádzajú 3 osifikačné jadrá:

  • v os ilium (9. fetálny týždeň);
  • v os ischii (4. fetálny mesiac);
  • v os pubis (4–5. fetálny mesiac).


Panvová kosť a jej časti

Z týchto centier sa osifikácia šíri do každej kosti zvlášť. Pri narodení je chrupkovitá celá oblasť acetabulu, časť prednej strany os ilium, crista iliaca a taktiež pruh pozdĺž dolného okraja os coxae. Rozsiahla chrupka na vonkajšej strane acetabulu prechádza na vnútornú plochu kosti, kde vytvára tvar písmena Y a oddeľuje os ilium, os ischii a os pubis.

Osifikujúca os ischii a os pubis zrastajú svojími ramenami v 7.–8. roku života. Osifikácia cartilago ypsiloformis začína z dvoch sekundárnych osifikačných centier v acetabule a to okolo 12.–13. roku. Jedno z týchto osifikačných centier, dočasne nápadnejšie a samostatné, sa nazýva os acetabuli. Táto osifikácia je tiež oblasťou rastu celej krajiny acetabula. Chrupkovitý pruh na dolnom okraji os coxae začína osifikovať nad tuber ischiadicum a osifikácia sa šíri smerom dopredu. Zároveň osifikácia splýva s okolitou kosťou. Tento proces prebieha medzi 15.–18. rokom života. Takisto v tomto čase prebieha aj osifikácia a následné splynutie s okolím v chrupavkovitom leme crista iliaca.

Samostatné sekundárne apofýzy sa okolo 15.–16. roku môžu objaviť v tuberculum pubicum, v spina iliaca anterior posterior, spina ischiadica a na symfýzovom okraji os pubis. S okolým splývajú po 16.–18. roku.


Variácie panvovej kosti[upravit | editovat zdroj]

Na panvovej kosti sa nachádza niekoľko drobnejších tvarových variácií:

  1. sulcus supraacetabularis ako miesto začiatku caput reflexum musculi recti femoris;
  2. tuberculum supraacetabulare – hrbolček na mieste sulcus supraacetabularis;
  3. sulcus infraacetabularis – vyhĺbenie pod kĺbnou jamkou, v priebehu m. obturatorius externus;
  4. spina ischiadica neobvyklého tvaru, pretiahnutá, s facetami pre útvary, ktoré sú k nej pripojené;
  5. sulcus preauricularis – nekonštantný vetikálny žliabok na vnútornej strane kosti pred facies auricularis, pre pripojenie lig. sacroiliacum anterius.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.