Arteria facialis

From WikiSkripta

arteria facialis
lícní tepna
A. facialis ve svém odstupu z a. carotis externa
A. facialis ve svém odstupu z a. carotis externa
TA A12.2.00.001
Odstupuje z a. carotis externa
Větve na krku: a. palatina ascendens, a. submentalis; pro obličej: a. labialis sup., a. labialis inf., a. alaris nasi, a. angularis

A. facialis je větev odstupující z a. carotis externa nad odstupem a. lingualis v trigonum caroticum.

arteria facialis ve vztahu k okolí

Průběh[edit | edit source]

Z trigonum caroticum tepna pokračuje do trigonum submandibulare. Před okrajem m. masseter přebíhá tepna ramus mandibulae a směřuje do obličeje. V tomto místě je možné nahmatat její tep a případně kompresovat cévu proti kostěnému podkladu při krvácení. Od doprovázející v. facialis tepnu snadno poznáme díky jejímu vlnovitému průběhu, který cévě dovoluje přizpůsobit svou délku pohybům obličeje. Tepna dál směřuje k vnitřnímu koutku oka.

Větve[edit | edit source]

Tepny odstupující z arterie dělíme do dvou skupin.

Větve odstupující na krku:

  • a. palatina ascendens,
  • a. submentalis.


Větve zásobující obličej:

  • a. labialis superior, a. labialis inferior – anastomózují s druhostrannými tepnami za vzniku circulus arteriosus okolo rtů,
  • a. alaris nasi,
  • a. angularis konečná větev, tvoří anastomózu s a. ophthalmica.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 463 s. sv. 1. ISBN 80-8063-046-1.