Úpony a začátky svalů horní končetiny

Z WikiSkript

Tabulka spinohumerálních a thoracohumerálních svalů, svalů paže a předloktí podle jejich začátků a úponů na kostních útvarech pletence horní končetiny a humeru.

Začátek Úpon
Acromion m. deltoideus (akromiální část) m. trapezius
Processus coracoideus m. biceps brachii (caput breve)
m. coracobrachialis
m. pectoralis minor
Spina scapulae m. deltoideus (spinální část) m. trapezius
Fossa supraspinata scapulae m. supraspinatus
Fossa infraspinata scapulae m. infraspinatus
Fossa subscapularis m. subscapularis
Tuberculum supraglenoidale m. biceps brachii (caput longum)
Tuberculum infraglenoidale m. triceps brachii (caput longum)
Facies costalis scapulae m. subscapularis
Margo medialis scapulae m. serratus anterior
m. rhomboideus minor
m. rhomboideus major
Margo lateralis scapulae m. teres minor
Angulus superior scapulae m. levator scapulae
Angulus inferior scapulae m. teres major
m. serratus anterior
Clavicula m. deltoideus (klavikulární část) m. subclavius
m. trapezius
Corpus humeri m. brachialis
m. triceps brachii (caput mediale) - pod sulcus n. rad.
m. triceps brachii (caput laterale) - nad sulcus n. rad.
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis longus
m. coracobrachialis
Tuberculum majus humeri m. supraspinatus
m. infraspinatus
m. teres minor
Tuberculum minus humeri m. subscapularis
Crista tuberculi majoris humeri m. pectoralis major
Crista tuberculi minoris humeri m. teres major
m. coracobrachialis
m. latissimus dorsi
Tuberositas deltoidea m. deltoideus
Epicondylus medialis humeri m. pronator teres
m. flexor carpi radialis
m. palmaris longus
m. flexor carpi ulnaris
m. flexor digitorum superficialis
Epicondylus lateralis humeri m. anconeus
m. extensor digitorum communis
m. extensor digiti minimi
m. extensor carpi ulnaris
m. extensor carpi radialis brevis
m. supinator
Olecranon m. flexor carpi ulnaris m. triceps brachii
m. anconeus (distálně od olecranon)
Tuberositas radii m. biceps brachii
Tuberositas ulnae m. brachialis

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

DRUGA, Rastislav a Miloš GRIM. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, c2001, 159 s. ISBN 80-7262-111-4.