Musculus pectoralis minor

From WikiSkripta

(Redirected from M. pectoralis minor)

musculus pectoralis minor
malý sval prsní
m. pectoralis minor
m. pectoralis minor
TA A04.4.01.006
Funkce tah lopatky směrem dolů, dopředu doprovázený otáčením ramenního kloubu směrem dopředu;pomocný vdechový sval
Inervace nervus pectoralis medialis
Začátek 3.–5. žebro vpředu
Úpon processus coracoideus

Začátek: 3.–5. žebro vpředu.

Úpon: processus coracoideus.

Inervace: nervus pectoralis medialis (C5).

Funkce:

  • tah lopatky směrem dolů, dopředu doprovázený otáčením ramenního kloubu směrem dopředu,
  • pomocný vdechový sval.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.