Musculus transversus thoracis

From WikiSkripta

musculus transversus thoracis
příčný sval hrudní
m. transversus thoracis
m. transversus thoracis
TA A04.4.01.016
Funkce tah žeber směrem kaudálně, pomocný výdechový sval
Inervace nn. intercostales (3–6)
Začátek vnitřní strana sterna
Úpon 2.–6. žebro

Začátek: vnitřní strana sterna, processus xiphoideus, corpus sterni

Úpon: 2.–6. žebro (prechod chrupavky a kosti)

Inervace: Nn. intercostales (2–6)

Funkce:

tah žeber směrem kaudálně,
pomocný pri úsilnom výdychu

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.