Mízní cévy srdce

Z WikiSkript


Mízní cévy srdce začínají ze třech pletení:

  • subendokardová;
  • myokardová;
  • subepikardová.

Za diastoly protéká lymfa od subendokardové pleteně do myokardové sítě a z ní při systole do sítě subepikardové. Ze sítě subepikardové se poté sbírá pravý a levý kolektor srdce.

Pravý kolektor[upravit | editovat zdroj]

Truncus lymphaticus cordis dexter má průběh téměř totožný s arteria coronaria dextra. Sbírá větvičky lymfatických cév z pravé předsíně a pravé komory (kromě oblasti přiléhající na septum). Pokračuje kraniálně podél aorta ascendens. V tomto průběhu je uložený nodus lymphaticus preaorticus. Dále kolektor postupuje kraniálně až do nodi lymphatici mediastinales anteriores. Spojky kmene mohou pokračovat do uzlin v okolí bifurkace trachey. Tok pokračuje doleva do ductus thoracicus.

Levý kolektor[upravit | editovat zdroj]

Truncus lymphaticus cordis sinister kopíruje naopak arteria coronaria sinistra. Má přívodné raménko ze sulcus interventricularis anterior (část přiléhající k septu, kterou nesbírá pravý kolektor). Druhé raménko přichází podél ramus circumflexus levé koronární arterie. Tyto dvě části se spojí dohromady a vytvoří společný kmen, který prochází mezi truncus pulmonalis a levou srdeční předsíní. V těchto místech je vložen nodus retroaorticus. Z této uzliny pokračuje kmen do nodi lymphatici tracheobronchiales inferiores. Tok dále pokračuje doprava do ductus lymphaticus dexter.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použítá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • RADOMÍR, Čihák. Anatomie 3 : Třetí, upravené a doplněné vydání. 3. vydání. Grada Publishing, a.s., 2016. 832 s. ISBN 9788024756363.