Topografická anatomie končetin/Proximální končetina

Z WikiSkript

Hranice horní končetiny proti trupu nejsou dosti přesné, ač se skelet končetiny spojuje s kostrou trupu jenom jediným kloubem; proto se klavikula a svaly thorakohumerální po stránce topografické přičleňují k hrudníku (str. 585, 588), svaly spinohumerální ke hřbetu. Krajina lopatková se přičleňuje topograficky k horní končetině.

Tvar horní končetiny závisí na rozvoji svalstva a podkožního tuku (obr. 751). U žen a tučných mužů jsou obrysy horní končetiny oblé a dosti pravidelné. U mužů svalnatých se skrovnou vrstvou podkožního tuku se jednotlivé svaly a skupiny svalů rýsují jako více nebo méně nepravidelné valy a vyvýšeniny s povrchem hladkým. Normální vzhled končetiny je pozměněn poruchami svalů (kontrakturami a atrofiemi) nebo kostry (frakturami a luxacemi).

Horní končetina volně visící vedle trupu je extendována a supinována. Krajina ramenní je stejnoměrně zaoblena a směřuje poněkud vpřed; jamka podpažní je zřejmě vyhloubena. Paže je se stran oploštělá, obrys dvojhlavého svalu pažního je zřetelný, po jeho stranách se táhnou brázdy. Předloktí je oploštěno ventrodorsálně, s paží svírá při natažené končetině úhel na zevní stranu otevřený; směrem distálním se úží. Plastika horní končetiny při dobře vyvinutém svalstvu a malém množství podkožního tuku jest vyznačena na připojených obrázcích.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Následující kapitola: Skeletní podklad ramenního kloubu a jeho okolí
Předchozí kapitola: Stavba končetin
Titulní stránka: Topografická anatomie končetin

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • WEIGNER, Karel. Topografická anatomie se zřetelem k studiu anatomie a k potřebám klinickým : V. Topografická anatomie končetin. 2. vydání. Praha : Vesmír, 1945. 

Volné dílo dle Zákona o dílu autorském, Oddílu 6, § 27, odst. 1.

Reference[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]