Subthalamus

From WikiSkripta
 • oblast diencephala, ventrálně od thalamu a laterálně od hypothalamu
 • svazky vláken spojující bazální ganglia a thalamus prochází subthalamem
 • jádra:
  • nucleus subthalamicus
  • zona incerta

Nucleus subthalamicus (Luysi)[edit | edit source]

Stuktura a poloha[edit | edit source]

 • tvar bikonkavní čočky
 • dorsálně: fasciculus lenticularis (odděluje nc. subthalamicus od zona incerta)
 • bazálně: capsula interna
 • cca 0,5 milion neuronů; hlavně projekční, jen málo interneuronů
 • součást okruhů bazálních ganglií

Spoje[edit | edit source]

Aferentní spoje[edit | edit source]

 • Pallidum externum
  • pallidosubthalamická vlákna tvoří svazek fasciculus subthalamicus
  • mediátor: GABA → inhibiční vliv pallida na aktivitu neuronů
 • Motorická, premotorická a doplňková motorická korová oblast (area 4,6)
  • vlákna končí převážně v motorickém sektoru (dorsolaterální část jádra)
  • mediátor: glutamát → excitační vliv mozkové kůry na aktivitu neuronů
 • Intralaminární jádra
  • thalamosubthalamické spoje
  • excitační
 • Substantia nigra (pars compacta)
  • dopaminergní projekce
 • Rafeální jádra retikulární formace
  • serotoninergní projekce
 • Nucleus pedunculopontinus
  • cholinergní projekce

Eferentní spoje[edit | edit source]

 • globus pallidus (pallidum internum et externum)
  • hlavní eferentní projekce
  • mediátor: glutamát → excitační vliv
 • substantia nigra

Zona incerta[edit | edit source]

Struktura a poloha[edit | edit source]

 • proužek šedé hmoty pod thalamem
 • laterálně přechází do nucleus reticularis thalami

Spoje[edit | edit source]

Aferentní spoje[edit | edit source]

Eferentní spoje[edit | edit source]


Subthalamem prochází svazky vláken, které vystupují z mozkového kmene, mozečku a bazálních ganglií a mířící do thalamu:

 • Ansa lenticularis – vystupuje z mediálního segmentu globus pallidus (z jeho laterální části)
 • Fasciculus lenticularis – vystupuje z mediálního segmentu globus pallidus (z jeho mediální části)
 • Fasciculus thalamicus – dorzálně od zona incerta, obsahuje pallidothalamická, cerebellothalamická vlákna, lemniscus medialis, tractus spinothalamicus
 • Fasciculus subthalamicus – spojuje nucleus subthalamicus a globus pallidus


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • DRUGA, Rastislav, Miloš GRIM a Petr DUBOVÝ. Anatomie centrálního nervového systému. první vydání. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-706-6.