GABA

From WikiSkripta


Heslo

Kyselina γ-aminomáselná (GABA) je hlavní inhibiční mediátor v centrálním nervovém systému (např. v mozečku, bazálních gangliích apod.), kromě toho se nachází i v sítnici. Vzniká dekarboxylací glutamátu, reakce je katalyzována enzymem glutamátdekarboxylázou. Patří mezi biogenní aminy. Vazba GABA na GABA receptory (ionotropní GABAA a metabotropní GABAB) vede k hyperpolarizaci buňky. Podtřída receptorů GABAA slouží jako vazebné místo pro benzodiazepiny a barbituráty.

kyselina γ-aminomáselná


Odkazy

Použitá literatura

  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.