Syntopie thymu

Z WikiSkript

Thymus a okolí

Thymus, česky brzlík, je primární lymfatický orgán v mediastinu – mediastinum superius (horní mediastinum), v jeho první vrstvě. Vyvinutý thymus je kraniokaudálně protáhlý, s kraniálně směřujícím hrotem a zaoblenou širší bazí kaudálně. Skládá se ze dvou asymetrických částí spojených vazivem: lobus dexter a lobus sinister (často delší a objemnější). Obě části jsou formovány okolními útvary a naopak – thymus může podmiňovat otisky na plicích (viz dále).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Brzlík.

Vývoj polohy a velikosti[upravit | editovat zdroj]

Velikost thymu se během života mění a s ní i jeho poloha vzhledem k okolním orgánům a strukturám.

  • před narozením: 16 g, kraniálně dosahuje až ke kaudálnímu okraji štítné žlázy, kaudálně dosahuje až na perikard
  • po porodu: 12–15 g
  • do 2.–3. roku: 30–40 g[1]
  • od 3. roku involuce a tuková infiltrace, výrazná od puberty (vlivem zvyšující se hladiny pohlavních hormonů)
  • kolem 50. roku: 12 g[2]

Ohraničení pro vyvinutý thymus dítěte[upravit | editovat zdroj]

horní (cervikální) část:

dolní (thorakální) část: v area interpleuralis superior s. thymica

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odhazy[upravit | editovat zdroj]

  • Brzlík (článek na české Wikipedii)

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. PROF. MUDR. PETROVICKÝ, Pavel DrSc, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. s. 502. ISBN 80-8063-047-X.
  2. ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, c2002. ISBN 978-80-7262-179-8.