Kochův trojúhelník

Z WikiSkript


trigonum nodus atrioventricularis
kochův trojúhelník
srdce
srdce
Ohraničení dorzálně přední obvod sinus coronarius
Ohraničení kraniálně řasou od připojení valva v. cavae inf. dopředu na septum
Ohraničení kaudálně báze septálního cípu trojcípé chlopně
Obsah nodus atrioventricularis, interatriální septum


Tento název je českým označením pro trigonum nodus atrioventricularis, který se nachází na mediální stěně pravého atria. Jak napovídá latinský název, Kochův trojúhelník v hloubce obsahuje nodus atrioventricularis.

Ohraničení[upravit | editovat zdroj]

  • Dolní základnu trigona tvoří báze septálního cípu trojcípé chlopně.
  • Vzadu ho vymezuje přední obvod sinus coronarius.
  • Nahoře je ohraničen řasou, ta běží směrem od připojení valva v. cavae inf. dopředu na septum, v hloubce řasy je uložena tendo Todari (Todarova šlacha).

Obsah[upravit | editovat zdroj]

Pod endokardem Kochova trojúhelníku se nachází nodus atrioventricularis, který je součástí převodního systému srdečního.

Pars membranacea septi[upravit | editovat zdroj]

Nad septálním cípem trikuspidální chlopně (před Kochovým trojúhelníkem) je interatriální septum tvořeno tuhým vazivem a endokardem, chybí svalovina. Septum je tak tenčí. Tato část se označuje jako pars membranacea septi. Vazivo pokračuje do membranózní části interventrikulárního septa.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. Orgány a cévy. ISBN 80-8063-047-x.