Venae cordis

From WikiSkripta
venae cordis
žíly srdce
Přítoky sinus coronarius
Přítoky sinus coronarius
TA A
Vzniká z srdeční hrot v sulcus interventricularis (v. cordis magna, v. cordis media, vv. ventriculi dextri anteriores), podél margo acutus pravé komory (v. cordis parva)
Vlévá se do sinus coronarius (v. cordis magna, media a parva), pravá předsíň (vv. ventriculi dextri anteriores), dutiny srdeční (vv. cordis minimae)

Žíly srdce lze rozdělit do tří kategorií podle jejich ústí, na žíly ústící do sinus coronarius, venae ventriculi dextri anteriores a venae cordis minimae. Srdeční žíly nemají ve svém průběhu chlopně.

Žíly vlévající se do sinus coronarius[edit | edit source]

Sinus coronarius je široký žilní splav představující hlavní sběrný kmen krevního odtoku. Je uložen na zadní straně srdce, přechází zleva doprava, kde ústí do pravé předsíně. Do sinus coronarius ústí vena cordis magna, vena cordis media a vena cordis parva.

Vena cordis magna[edit | edit source]

Odpovídá sběrem krve okrskům zásobení levé koronární tepny. Začíná při srdečním hrotu v sulcus interventricularis anterior, jde vzhůru k sulcus coronarius, kde zahýbá doleva, obtáčí levý bok srdce a přechází do sinus coronarius. Většina přítokových větví jde spolu s arteriemi. Velkou přítokovou větví venae cordis magnae je vena posterior ventriculi sinistri, která sbírá krev ze zadní stěny levé komory.

Vena cordis media[edit | edit source]

Probíhá v sulcus interventricularis posterior od oblasti hrotu srdečního k sulcus coronarius a ústí do sinus coronarius těsně před vstupem do pravé předsíně. Přívodné větve odpovídají okrskům, které zásobují větve z ramus interventricularis posterior pravé koronární tepny.

Vena cordis parva[edit | edit source]

Začíná podél margo acutus pravé komory jako vena marginalis ventriculi dextri. Ta běží k sulcus coronarius a v něm se stáčí na zadní stranu srdce a zprava ústí do sinus coronarius. Před ústím sbírá krev z pravé a zadní strany pravé komory.

Venae ventriculi dextri anteriores[edit | edit source]

Jsou to 2 až 4 typické žíly na přední stěně pravé komory. Jdou směrem od hrotu k sulcus coronarius a ústí zpravidla samostatně do pravé předsíně. Mohou ústit i do vena cordis parva.

Venae cordis minimae (Thebesii)[edit | edit source]

Jsou to drobné žilky ústící samovolně do všech dutin srdečních. Více je jich v obou předsíních, nacházejí se i v komorách (v nich nejvíce na hrotové části septa). Skrze vv. cordis minimae a vv. cordis anteriores se vrací až 40 % objemu krve koronárního oběhu.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.