Portál:Zkouškové otázky z Anatomie (LFHK, LV)

Z WikiSkript

 1. Kost jako orgán; osifikace, růst kosti. Pohlavní rozdíly na kostech kromě lebky. Variety a anomálie skeletu
 2. Lebka jako celek, splanchnocranium. Věkové a pohlavní rozdíly na lebce
 3. Lebka jako celek, neurocranium. Zeslabená a zesílená místa na lebce -pilíře lebeční. Antropometrie lebky
 4. Lebka novorozence
 5. Os temporale popis; kanálky, dutiny (s obsahem)
 6. Os sphenoidale, os ethmoidale
 7. Kostěná dutina nosní
 8. Vertebra: stavba, popis, dělení, variace a anomálie
 9. Columna vertebralis
 10. Kostěná pánev, roviny a rozměry pánevní
 11. Spojení na pánvi
 12. Spojení kostí v dotyku
 13. Spojení kostí v souvislosti
 14. Spojení kraniovertebrální a svaly subokcipitální
 15. Spojení obratlů mimo spojení kraniovertebrální
 16. Spojení žeber, hrudník jako celek
 17. Kloub čelistní a svaly jím pohybující
 18. Pletenec ramenní a svaly jím pohybující
 19. Kloub loketní a svaly jím pohybující
 20. Klouby ruky a svaly jimi pohybující
 21. Kloub kyčelní a svaly jím pohybující
 22. Kloub kolenní a svaly jím pohybující
 23. Kloub hlezenní a svaly jím pohybující
 24. Klouby nohy a svaly jimi pohybující
 25. Svaly mimické, galea aponeurotica
 26. Svaly žvýkací, fascie
 27. Svaly krční, fascie
 28. Svaly paže, fascie
 29. Svaly předloktí, fascie
 30. Svaly ruky
 31. Svaly hrudní, fascie
 32. Svaly břišní,fascie
 33. Svaly zádové, fascie
 34. Rozdělení svalů stehenních, adduktory stehna
 35. Přední a zadní skupina svalů stehenních. Fascie svalů stehenních
 36. Svaly bérce, fascie
 37. Svaly na hřbetě a plosce nohy
 38. Srdce -zevní popis, uložení, stěna, dutiny. Rtg obraz srdce
 39. Srdeční skelet. Chlopně srdeční, projekce chlopní
 40. Převodní systém srdeční, inervace srdce
 41. Krevní zásobení srdce
 42. Arcus aortae a jeho vývojové odchylky
 43. Hrudní aorta
 44. Břišní aorta
 45. Arteria carotis interna
 46. Arteria carotis externa, arteria maxillaris, místa hmatného pulzu
 47. Arteria subclavia, arteria axillaris
 48. Arterie horní končetiny, místa hmatného pulzu.
 49. Arteria iliaca interna, arteria iliaca externa
 50. Arteria femoralis
 51. Arterie dolní končetiny, místa hmatného pulzu.
 52. Arterie bérce a nohy, místa hmatného pulzu
 53. Vena cava superior a její přítoky
 54. Vena cava inferior a její přítoky
 55. Porto- a kavokavální anastomózy
 56. Vena portae
 57. Vena azygos, hemiazygos a žíly páteřní
 58. Žíly horních a dolních končetin
 59. Přehled žil obličeje, napojení na plexus pterygoideus a sinus cavernosus
 60. Spojky extra-a intrakraniálních žil ( vv. diploicae, vv. emissariae, vv. ophthalmicae)
 61. Fetální krevní oběh
 62. Rozdělení systému mízního. Hlavní kmeny mízní, regionální mízní uzliny a jejich tributární oblasti
 63. Waldeyerův mízní okruh (bariéry)
 64. Mízní uzliny hlavy a krku
 65. Mízní uzliny hrudní stěny, orgánů mediastina a plic
 66. Mléčná žláza, krevní zásobení a odtok mízy
 67. Mízní drenáž orgánů dutiny břišní
 68. Mízní drenáž orgánů malé pánve a skróta
 69. Mízní aparát končetin
 70. Slezina
 71. Zevní nos, dutina nosní (anatomický podklad zadní rhinoskopie)
 72. Vedlejší dutiny nosní a jejich topografické vztahy
 73. Chrupavky hrtanové a jejich spojení. Pohlavní rozdíly a věkové změny chrupavek
 74. Svaly hrtanu, inervace
 75. Hrtan; výživa, inervace a topografické vztahy.
 76. Laryngoskopický obraz hrtanu. Anatomický podklad koniotomie a tracheotomie
 77. Trachea a bronchy, bronchiální strom.
 78. Plíce; tvar, stavba, cévy, nervy, projekce
 79. Svaly dýchací, hlavní a pomocné, inervace
 80. Dutina ústní
 81. Chrup mléčný a definitivní. Erupce a značení zubů
 82. Stavba zubu, výživa a inervace. Chrup jako celek.
 83. Jazyk - stavba, svaly, cévy a nervy
 84. Slinné žlázy, topografické vztahy, inervace
 85. Patro tvrdé a měkké, isthmus faucium, tonsilla palatina
 86. Hltan, rozdělení, stavba, topografické vztahy
 87. Jícen
 88. Pancreas Přístupové cesty k pancreatu
 89. Žaludek
 90. Střevo tenké
 91. Caecum a appendix vermiformis; uložení a projekce, variety a anomálie polohy
 92. Střevo tlusté
 93. Rozlišovací znaky střeva tlustého a tenkého
 94. Rectum. Stavba, topografické vztahy
 95. Játra. Extrahepatální žlučové cesty. Variety a anomálie žlučových cest
 96. Charakteristika segmentu bronchopulmonálního, segmentu sleziny, ledviny a jater
 97. Charakteristiky orgánu intra-, mezo-, subperitoneálního a orgánu primárně a sekundárně retroperitoneálního
 98. Vývojové odchylky orgánů systému dýchacího a zažívacího
 99. Štítná žláza a příštítná tělíska, nadledviny
 100. Ledviny; tvar, stavba, obaly a topografické vztahy
 101. Poloha a fixace ledvin, výživa a inervace
 102. Vývodné cesty močové
 103. Vesica urinaria
 104. Penis, urethra masculina
 105. Scrotum a jeho obsah. Descensus testium a jeho poruchy
 106. Funiculus spermaticus. Prostata a vesiculae seminales
 107. Zevní genitál ženy a vagina, výživa a inervace
 108. Uterus. Stavba, poloha, podpůrný a závěsný aparát
 109. Věkové rozdíly na děloze, změny v těhotenství a po něm.Anomálie dělohy
 110. Ovarium a tuba uterina. Cyklus ovariální, descensus ovarii
 111. Vývojové odchylky ledvin a vývodných cest močových
 112. Vznik a stavba míšního nervu. Nn. spinales. Areae radiculares et areae nervinae. Headovy zóny
 113. Plexus cervicalis, vznik, stavba, uložení
 114. Plexus brachialis, vznik, stavba, dělení, uložení. Úžinová a vulnerabilní místa plexu a nervů HK
 115. Fasciculus lateralis plexus brachialis
 116. Fasciculus posterior plexus brachialis
 117. Fasciculus medialis plexus brachialis
 118. Plexus lumbosacralis. Úžinová a vulnerabilní místa plexu a nervů zněj vznikajících
 119. N. I, N. II
 120. N. III, N. IV, N. VI
 121. N. V
 122. N. VII
 123. N. VIII
 124. N. IX, N. X
 125. N. XI, N. XII
 126. Vegetativní systém nervový, rozdělení a znaky
 127. Krční, hrudní a bederní sympaticus
 128. Hlavový parasympaticus
 129. Sakrální parasympaticus
 130. Senzitivní a parasympatická ganglia hlavových nervů
 131. Nervová periferní ganglia
 132. Bulbus oční –vrstvy; zadní segment oční, pozadí oční
 133. Bulbus oční -stavba; přední segment oční, komory oční
 134. Přídatné orgány oka
 135. Zevní a vnitřní svaly oka, inervace
 136. Cévy a nervy orbity
 137. Zevní a střední ucho (Otoskopický obraz bubínku)
 138. Vnitřní ucho
 139. Medulla spinalis -uložení, popis, výživa,obaly. Vertebromedulární topografie
 140. Průřez míchou, bílá a šedá hmota míšní
 141. Jádra hlavových nervů
 142. Mozeček; stavba, rozdělení, dráhy
 143. Kmen mozkový, dělení, stavba,výživa, Retikulární formace
 144. Mesencephalon; stavba, dělení, bílá a šedá hmota
 145. Diencephalon vývoj, dělení, stavba
 146. Thalamus
 147. Hypothalamus, subthalamus
 148. Diencephalo-pituitární systém. Hypophysis cerebri
 149. Polokoule mozková; stavba, vývoj gyrifikace, bílá a šedá hmota. Dominance hemisfér
 150. Basální ganglia
 151. Kůra mozková; vývojové dělení, nejdůležitější regiones et areae, primární, sekundární, asociační korové oblasti
 152. Bílá hmota hemisféry, capsula interna, externa a extrema
 153. Limbický systém
 154. Dutiny centrálního nervstva, zobrazení, cirkulace likvoru
 155. Výživa mozku; circulus arteriosus Willisi
 156. Výživa mozku; tepny korové, výživa hlubokých struktur mozku –bazální ganglia, capsula int. a thalamus
 157. Splavy nitrolební, napojení na extrakraniální žíly
 158. Žíly mozkové a míšní
 159. Obaly mozku a míchy. Duplikatury, výživa a inervace tvrdé pleny. Prostor supra-a infratentoriální. Prostory mezi obaly, subarachnoideální cisterny. Zdroje krvácení epidurálního, subdurálního a subarachnoidálního
 160. Dělení drah nervových. Dráhy komisurální a asociační
 161. Ústrojí čichové a dráhy čichové
 162. Dráha chuťová
 163. Dráha sluchová a dráhy vestibulární
 164. Dráha zraková
 165. Dráhy pupilárních reflexů, akomodace oka
 166. Dráha konjugovaných pohybů očních, konvergence očí
 167. Osud vláken zadních a předních kořenů míšních
 168. Obsah drah v provazcích míšních
 169. Tractus corticospinalis, tractus corticonuclearis
 170. Dráhy mimopyramidové
 171. Přímé senzitivní míšní dráhy –protopatické čití
 172. Přímé senzitivní míšní dráhy –epikritické čití
 173. Nepřímésenzitivní míšní dráhy -propriocepce
 174. Senzitivní dráhy hlavových nervů
 175. Krajiny hrudníku a břicha, orientační čáry
 176. Přední, střední a zadní jáma lebeční -ohraničení, otvory a štěrbiny (vč.obsahu), zlomeniny bazelebeční -linie lomu
 177. Basis cranii interna et externa
 178. Cévy a nervy v otvorech base lební
 179. Sinus cavernosus, topografické vztahy. Spojení s extrakraniálními žilami
 180. Orbita –obsah, stěny, otvory, topografické vztahy
 181. Fossa temporalis, [Prostory_lebky#Fossa_infratemporalis|infratemporalis,]] pterygopalatina (ohraničení, obsah)
 182. Regio parotideomasseterica
 183. Fascie krční, trigona na krku
 184. Trigonum colli anterius
 185. Trigonum submandibulare, trigonum caroticum
 186. Trigonum colli laterale. Topografické vztahy vasa subclavia
 187. Trigonum scalenovertebrale, fissura scalenorum
 188. Prostor para-a retrofaryngeální
 189. Perikard, projekce. Anatomický podklad punkce perikardu
 190. Pleura; hranice a projekce, recessy. Anatomický podklad punkce pleurální
 191. Mediastinum, anatomické a klinické dělení, obsah
 192. Bránice, stavba, projekce, inervace; otvory a jejich obsah. Kýly brániční
 193. Projekce orgánů dutiny břišní na povrch těla a na skelet
 194. Vývoj peritonea, definitivní úprava dutiny peritoneální. Recessus peritonei
 195. Bursa omentalis vývoj, poloha, přístupové cesty
 196. Prostor retroperitoneální
 197. Vrstvy přední stěny břišní, peritoneální řasy
 198. Anatomický podklad zevních a vnitřních kýl
 199. Kanál tříselný a jeho obsah
 200. Anatomický podklad kýl tříselných a kýly stehenní
 201. Topografie malé pánve muže
 202. Topografie malé pánve ženy
 203. Diaphragma pelvis a diaphragma urogenitale
 204. Fossa ischiorectalis, canalis Alcocki, canalis obturatorius
 205. Regio glutea. Foramen ischiadicum majus et minus –definice a obsah. Průběh cév a nervů s ohledem na aplikaci i.m. injekce
 206. Topika kanálu páteřního. Anatomický podklad punkce lumbální a punkce subokcipitální
 207. Axilla
 208. Trigonum deltoideopectorale, sulcus bicipitalis medialis et lateralis
 209. Regio cubiti anterior (fossa cubiti). Uspořádání žil sohledem na aplikaci i.v. injekce
 210. Regio carpi, canalis carpi
 211. Palma manus
 212. Lacuna vasorum et musculorum. Trigonum femorale Canalis adductorius
 213. Fossa poplitea
 214. Regio malleolaris et retromalleolaris med. et lat.
 215. Planta pedis et dorsum pedis

Svaly popisujte dle osnovy: začátek, úpon, funkce, inervace Orgány popisujte dle osnovy: popis, stavba, uložení a topografické vztahy, projekce na povrch těla a na kostru, cévní zásobení a odtok žilní krve, lym fatická drenáž, inervace, variety a anomálie Během teoretické zkoušky prokazuje posluchač znalost oboru rovněž orientací na kostře, izolovaných kostech, RTG snímcích, vybraných CT a MRI obrazech a na mozkových řezech. Teoretický výklad je vhodné doplnit ná kresem jednoduchých schémat.