Galea aponeurotica

Z WikiSkript

Heslo
Galea aponeurotica a svaly, které se do ní upínají.

Jde o velikou šlachu na kalvě lebky, do které se upínají svaly klenby lebeční (m. epicranius), tj. m. occipitalis, m. frontalis a m. temporoparietalis. Pevně srůstá s kůží, ale spojení s periostem lebky je slabé, proto se dá od periostu lehko odtrhnout.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.