Fascie hlavy

Z WikiSkript

Charakteristika[upravit | editovat zdroj]

Fascie hlavy nepredstavujú súvislý celok, keďže drobné mimické svaly sa upínajú do kože a znemožňujú tým existenciu súvislej vrstvy. Je teda vytvorených niekoľko fascií v konkrétnych úsekoch.

Fascia temporalis[upravit | editovat zdroj]

Fascie hlavy

Siaha od linea temporalis superior k arcus zygomaticus. Jej horný okraj splýva s galea aponeurotica. Skladá sa z dvoch listov:

  • lamina superficialis − pripevnená k vonkajšej ploche arcus zygomaticus;
  • lamina profunda − upína sa na vnútornú plochu arcus zygomaticus.

Medzi listami vzniká štrbina, ktorú vypĺňa tukové väzivo.

Fascia parotidea[upravit | editovat zdroj]

Vytvorená okolo glandula parotis. Prechádza do fascia masseterica.

Fascia masseterica[upravit | editovat zdroj]

Rozprestiera sa od arcus zygomaticus k ventrálnemu okraju ramus mandibulae a prechádza v lamina superficialis fascie cervicalis. Pokrýva musculus masseter. (Zadná časť splýva s fascia parotidea)

Fascia buccopharyngea[upravit | editovat zdroj]

Pokrýva musculus buccinator a je spolu s ním upevnená na raphe pterygomandibularis. Následne splýva s povrchovým väzivom hltanu.

Lamina interpterygoidea[upravit | editovat zdroj]

Navzdory názvu sa nejedná o pravú fasciu, ale o platničku vzniknutú z vmedzereného väziva medzi musculus pterygoideus lateralis et medialis. Obsahuje: a. maxillaris, plexus pterygoideus, nervy vystupujúce z foramen ovale a fissura petrotympanica.

Tenká fascia obaľuje tiež corpus adiposum buccae, tukové teleso líca.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 978-80-7169-970-5.