Poranenia mäkkého kolena

Z WikiSkript

Jednými z najčastejších poranení pohybového aparátu sú poranenia mäkkého kolena, ktoré môžu byť akútne a môžu vznikať rôznymi mechanizmami. Nesprávnym alebo neúplným zahojením sa z nich potom môžu vyvinúť chronické nestability.

Akútne poranenia[upravit | editovat zdroj]

Podľa mechanizmu úrazu sa rozdeľujú na

  • mediálne nestability
  • laterálne nestability
Ligamenta kolena


Mediálne nestability[upravit | editovat zdroj]

Vznikajú násilnou abdukciou a vnútornou rotáciou fibuly a tíbie alebo pôsobením priameho násilia na kĺb z vonkajšej strany. Najprv dochádza k poškodeniu ligamentum collaterale tibiale, kĺbneho púzdra a meniskov. Pri ďalšom pôsobení môže dôjsť k natrhnutiu ligamentum cruciatum anterior (prípadne aj posterior).

Laterálne nestability[upravit | editovat zdroj]

Sú menej časté ako nestability mediálne. Vznikajú násilnou addukciou a rotáciou tíbie a fibuly alebo priamym pôsobením z vnútornej strany. Najprv dochádza k poškodeniu ligamentum collaterale fibulare, kĺbneho púzdra a meniskov. Ďalej sa môžu poškodiť ligamenta cruciata anterior et posterior. Môže dôjsť až k poraneniu nervus peroneus communis.

Ďalej sem patria:

  • Hyperextenzné poranenia – vznikajú násilnou hyperextenziou, dochádza k poškodeniu zadnej časti kĺbneho púzdra, ligamenta crucciata anterior et posterior a meniskov.
  • Izolované poranenia ligamentum cruciatum anterior – vzniká násilnou rotáciou tíbie a fibuly počas konečnej fázy extenzie.
  • Izolované poranena ligamentum cruciatum posterior – vzniká priamym pôsobením na prednú plochu vo flexii.


Poranenia ligamentum collaterale tibiale sú 15x častejšie ako lig. collaterale fibulare. Poranenia lig. cruciatum anterior sú 10x častejšie než poranenia lig. cruciatum posterior. Bolestivosť a opuch v mieste poranenia býva pri poraneniach povrchových väzivových štruktúr – ligamenta collaterale a púzdra. Náplň kĺbu, ktorá vznikne bezprostredne po úraze, je väčšinou hemartros. Svedčí o závažnejšom poranení.

Chronické nestability kĺbu kolena[upravit | editovat zdroj]

Na základe nesprávne zahojených alebo úplne nezahojených väzivových poranení vznikajú chronické nestability. Ľahké nestability pri insuficiencii ligamenta collaterale sú väčšinou kompenzované funkciou dynamických stabilizátorov (svalov) a sú funkčne nevýznamné. Pri insuficiencii ligamenta cruciata dochádza k postupnej distenzii sekundárnych stabilizátorov a zhoršovaniu nestability. Funkčná nestabilita s častými prejavmi „vypadávánia kolena“ vedie k poškodeniu meniskov, kĺbnej chrupky a rozvoju artrotických zmien. Chronickú nestabilitu je možné priaznivo ovplyvniť vhodne vedenou rehabilitáciou. Pri pretrvávaní ťažkostí aj pri bežnej dennej aktivite je indikované operačné liečenie.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • ČECH, Oldřich, Antonín SOSNA a Jan BARTONÍČEK. Poranění vazivového aparátu kolenního kloubu. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1986. 195 s.