Ganglion ciliare

From WikiSkripta

Inervace oka

Ganglion ciliare je parasympatické ganglion, jehož velikost se pohybuje v rozmezí 1,5 mm–2 mm.  Ganglion ciliare se nachází v orbitě laterálně od zrakového nervu a vytváří až 3000 neuronů.

Aferentní větve[edit | edit source]

  • Radix parasympathica: ncl. nervi oculomotorii accesorii (Edinger-Westphali) → n. oculomotorius → r. inferior nervi oculomotorii → radix parasympathica ganglii ciliaris.
  • Radix sympathica: ncl. intermediolateralis (C8-Th1, centrum ciliospinale (Budgei)) → n. spinalis → r. communicans albus gangliorum cervicalium trunci sympathici → gangl. cervicale superius → plexus caroticus internus → radix sympathica ganglii ciliaris.
  • Radix sensitiva: bulbus oculi → prochází gangliem → r. communicans cum ganglio ciliaris, n. nasociliaris.

Eferentní větve[edit | edit source]

  • Nervi ciliares breves

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografickými a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osvěta, 2002. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.