Seznam literatury z anatomie

Z WikiSkript

On-line zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • NAŇKA, Ondřej, Jiří BRABEC a Oldřich ELIŠKA, et al. Soubor přednášek z anatomie : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze [online], ©2010. Poslední revize 2.2.2010, [cit. 2011-11-27]. ISSN 1803-6619. <https://portal.lf1.cuni.cz/clanek-878-soubor-prednasek-z-anatomie>.
  • LAICHMAN, Stanislav, Libor MACHÁLEK a Libor LUŇÁČEK, et al. Fotografický interaktivní atlas člověka [Verze 3.0 (2010)] [online]. Výukový portál LF UP Olomouc [online], ©2009. Poslední revize 21.11.2011, [cit. 2011-11-27]. ISSN 1804-5936. <https://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=37>.
  • HROMÁDKA, Rastislav, et al. Interaktivní výuka anatomie : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze [online], ©2006. Poslední revize 9.2.2010, [cit. 2011-11-27]. ISSN 1803-6619. <https://portal.lf1.cuni.cz/clanek-496-interaktivni-vyuka-anatomie>.
  • SVÍŽENSKÁ, Ivana, Eva ONDROUŠKOVÁ a Monika ŽIŽLAVSKÁ, et al. Úvod do pitevních cvičení : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], ©2005. Poslední revize 15.11.2007, [cit. 2011-11-27]. ISSN 1801-6103. <http://portal.med.muni.cz/clanek-1-uvod-do-pitevnich-cviceni.html>.
  • HUDÁK, Radovan; KACHLÍK, David; et al: Anatom: online aplikace pro procvičování anatomie. Výzkumná skupina Adaptive Learning Fakulty Informatiky Masarykovy Univerzity <https://anatom.cz/>

Soustavná anatomie[upravit | editovat zdroj]

Grim, Miloš; Druga, Rastislav et al: Základy anatomie 1.Obecná anatomie a pohybový systém. Praha, Karolinum, Galén, 2. vyd. 2007;
Grim, Miloš; Druga, Rastislav et al: 5. Anatomie krajin těla. Praha, Karolinum, Galén, 2002;
Grim, Miloš; Druga, Rastislav et al: 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, Praha, Karolinum, Galén, 2005
Petrovický, Pavel a spol.: Anatomie s topografii a klinickými aplikacemi 1.- 3. Martin, Osveta 2001, 2002.
Čihák, Radomír: Anatomie 1. (2. vydání upravili a doplnili R. Čihák a M. Grim) Praha, Grada, 2001; Anatomie 2. (2. vydání upravili a doplnili R. Čihák a M. Grim) Praha, Grada, 2002; Anatomie 3. Praha, Grada, 2004 (2. vydání upravili a doplnili R. Čihák, R. Druga a M. Grim)
Hudák, Radovan; Kachlík, David et al: Memorix Anatomie. Praha, Triton, 2013
Páč, Libor; Horáčková, Ladislava: Anatomie pohybového systému člověka. Brno, Masarykova univerzita, 2009.
Páč, Libor: Anatomie člověka II Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. Brno, Masarykova univerzita, 2017

Obrazové slovníky[upravit | editovat zdroj]

Dauber W: Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha, Grada, 2007
Feneis, H.: Anatomický obrazový slovník. Praha, Grada, Avicenum, 1996

Anatomické atlasy[upravit | editovat zdroj]

Sobottův atlas anatomie člověka. 1. a 2. díl. Praha, Grada 2007
Rohen, Johannes W., Yokochi, Chirio: Anatómia človeka. Fotografický atlas systematickej a topografickej anatómie. Martin, Osveta, 1998
McMinn, R. M.H., Hutchings, R. T.: Barevný atlas anatomie člověka Bratislava, Slovart, 1992
Seichert, Václav: Malý anatomický atlas Praha, Institut sociálních vztahů, 1995
Sinělnikov, R.D.: Atlas anatomie člověka 1 – 3 Praha, Avicenum, 1970
Toldt, Carl, Hochstetter, Ferdinand: Toldtův anatomický atlas 1 – 3 Praha, Orbis – Calve, 1947
Sobotta, Johannes: Atlas of Human Anatomy Vol 1 –2 Munich, Urban und Schwarzenberg, 1989, 1993

Topografická anatomie[upravit | editovat zdroj]

Grim, Miloš; Druga, Rastislav et al: Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. Praha Karolinum. Galén, 2002
Seichert, Václav: Topografická pitva. Praha, ISV, 1999
Sobottův atlas anatomie člověka. 1. a 2. díl. Praha, Grada 2007 – Nové
Platzer, Werner: Atlas topografické anatomie, Grada, 2012

Anatomie hlavy a krku[upravit | editovat zdroj]

Klepáček, Ivo; Mazánek Jiří a kol: Klinická anatomie ve stomatologii. Praha, Grada, 2001
Mrázková, Olga; Doskočil, Milan: Klinická anatomie pro stomatology. Praha, Alberta, 1993, 2. vydání, Praha, Triton, 2001
Lemež, Leo: Topografická anatomie pro stomatology. Praha, Avicenum, 1985
Seichert, Václav: Topografická pitva I. Hlava a krk. Praha, Karolinum, 1992
Schumacher, G. – H.: Anatómia pre stomatologov 1. diel Martin, Osveta, 1992

Starší vydání různých učebních textů[upravit | editovat zdroj]

Petrovický, Pavel a spol.: Systematická, topografická a klinická anatomie 1 – 11. Praha, Vydavatelství Karolinum, 1993 – 96
Petrovický, Pavel: Malá neuroanatomie. Praha, Universita Karlova, 1993
Petrovický, Pavel: Řezy mozkem. Neuroanatomie, CT, NMR. Praha, Alberta, 1993
Borovanský, Ladislav: Anatomie. Soustava kosterní. Přepracovali: Milan Doskočil, Jaroslav Kos, Praha, Triton, 1992
Borovanský, Ladislav: Anatomie. Soustava svalová. Přepracovali: Milan Doskočil, Olga Mrázková, Praha, Triton, 1992
Kos, Jaroslav; Heřt, Jiří; Hladíková, Jaroslava: Přehled topografické anatomie Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1990
Čihák, Radomír: Anatomie 1, 2 Praha, Avicenum, 1987, 1988
Borovanský, Ladislav: Soustavná anatomie člověka 1, 2. Praha, Avicenum, 1976