Articulatio sacroiliaca

From WikiSkripta

Articulatio sacroiliaca
Křížokyčelní kloub
Articulatio sacroiliaca
Articulatio sacroiliaca
TA A03.6.03.001
Typ kloubu amphiarthrosis
Kloubní plochy facies auricularis ossis sacri, facies auricularis ossis ilii
Kloubní pouzdro krátké, tuhé
Vazy lig. sacroiliacum anterius, posterius, interosseum, iliolumbale
Pohyby a rozsah předozadní, kývavé kolem horizontální osy v úrovni S2

Skloubení křížové a kyčelní kosti.

Typ kloubu: jednoduchý, amphiarthrosis.

Kloubní plochy: facies auricularis ossis sacri, facies auricularis ossis ilii.

Kloubní pouzdro: krátké a tuhé.

Zesilující ligamenta:

  • lig. sacroiliacum anterius;
  • lig. sacroiliacum posterius;
  • lig. sacroiliacum interosseum – soubor hlubších příčných ligamentosních vláken od tuberositas sacralis křížové kosti k tuberositas iliaca kosti kyčelní.
  • lig. iliolumbale

Pohyby: předozadní, kývavé, kolem horizontální frontální osy stojící ve výši obratle S2, malého rozsahu, ale pohyblivost tohoto kloubu má značný význam pro správné postavení pánve vůči páteři a pro správný sklon pánve.

Cévy a nervy kloubu:

  • a. iliolumbalis, a. sacralis lateralis, a. glutea superior,
  • rami dorsales z nn. sacrales, n. gluteus superior a n. obturatorius.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 1.,. Ilustrace Milan Med. 2., upravené a doplněné vydání vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.