Ligamentum inguinale

From WikiSkripta

Ligamentum inguinale (Pouparti) neboli tříselný vaz je kaudálně umístěný šlašitý zesílený pruh aponeurózy musculus obliquus externus abdominis. Toto ligamentum se na os coxae rozpíná od spina iliaca anterior superior k tuberculum pubicum.

Přibližně z poloviny vazu odstupuje k hornímu okraji ramene stydké kosti vazivový proužek – arcus iliopectineus – ten rozděluje subligamentální prostor na dva – lacuna musculorum (laterálně) a lacuna vasorum (mediálně). Těmito prostory procházejí svaly, nervy a cévy z dutiny břišní a z pánve na stehno a dále potom na celou dolní končetinu.

Regio inguinalis

Rozděluje se na tři malé samostatné vazy:

  • ligamentum lacunare (Gimbernati) – snopce, které se sbíhají mediálně a vystýlají vnitřní část lacuna vasorum;
  • ligamentum reflexum (Collesi) – tvoří mediokaudální ohraničení východu canalis inguinalis;
  • ligamentum pectineale (Cooperi) – upíná se na tuberculum pubicum.


Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]