Hilum renale

Z WikiSkript

Heslo
Hilum renale (pod číslem 9)

Miesto na margo medialis obličky, kde vstupujú a vystupujú cievy a odvodné cesty močové. Jeho vtiahnuté miesto, označované ako sinus renalis sa nachádza uprostred vnútorného okraja obličky. Do sinusu a hilu vstupuje a. renalis. Tá svojimi vetvami ohraničuje kaudálne uloženú pelvis renalis.


Odkazy

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.