Anatomické názvosloví

Z WikiSkript

Při popisu stavby lidského těla vždy vycházíme ze základní anatomické polohy těla, kterou je vzpřímený stoj s horními končetinami svěšenými podél boků a s dlaněmi obrácenými vpřed. Z této polohy vycházíme bez ohledu na momentální polohu vyšetřované osoby. K usnadnění popisu a pro jeho naprostou jednoznačnost používáme zvláštní názvy některých rovin a směrů.

Základní roviny[upravit | editovat zdroj]

 • střední (mediánní) – prochází předozadně středem těla a dělí ho na dvě souměrné poloviny
 • sagitální – všechny roviny rovnoběžné s rovinou mediánní
 • frontální – všechny kolmé na rovinu mediální a rovnoběžné s kostí čelní
 • transverzální – roviny kolmé na všechny předozadní, v základní anatomické poloze jsou orientovány horizontálně
Základní roviny

Základní směry[upravit | editovat zdroj]

Vertikální[upravit | editovat zdroj]
 • směr k hlavě – kraniální (cranium – lebka)
 • horní – superior
 • směr k pánevnímu konci – kaudální (cauda – ocas)
 • dolní – inferior
 • na končetinách:
  • směrem k trupu –proximální (proximalis)
  • směrem od trupu –distální (distalis)
podrobnější orientace na těle
Předozadní[upravit | editovat zdroj]
 • směr dopředu – ventrální (ventralis)
 • přední – anterior
 • směr dozadu – dorzální (dorsalis)
 • zadní – posterior
Horizontální[upravit | editovat zdroj]
 • směr ke střední rovině – mediální (medialis)
 • směr od této roviny ke stranám – laterální (lateralis)
 • napravo, pravý – dexter
 • nalevo, levý – sinister
Označení hloubky[upravit | editovat zdroj]
 • povrchový – superficialis
 • zevní – externus
 • hluboký – profundus
 • vnitřní – internus

Základní pohyby[upravit | editovat zdroj]

 • ohnutí – flexe
 • natažení – extenze
 • otáčivý pohyb předloktí:
palcem k tělu – pronace
malíkem k tělu – supinace
 • odtažení – abdukce
 • přitažení – addukce
 • elevace - zdvihnutí
 • deprese - pokles

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Orgány a cévy. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 463 s. sv. 1. s. 24-28. ISBN 80-8063-046-1.
 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. s. 53-57. ISBN 80-7169-970-5.