Meatus acusticus internus

From WikiSkripta

Meatus acusticus internus
Vnitřní zvukovod
Fundus meatus acustici interni – schematický pohled na pravý meatus z vnitřní zadní strany
Fundus meatus acustici interni – schematický pohled na pravý meatus z vnitřní zadní strany
Navazuje na porus acusticus internus
Obsah n. facialis; n. vestibularis; n. kochlearis

Meatus acusticus internus je vnitřní zvukovod procházející v os temporale. Začíná v porus acusticus internus. Jeho dno, fundus meatus acustici interni, je rozděleno na dvě etáže pomocí crista transversalis. Každou etáž lze ještě rozdělit na přední a zadní část, ve kterých procházejí vlákna hlavových nervů.

Horní etáž:

Spodní etáž:

  • přední částtractus spiralis foraminosus pro vlákna kochleárního nervu
  • zadní částarea vestibularis inferior, prochází tudy sakulární část vestibulárního nervu


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 497 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.