Fascikulace

From WikiSkripta

Heslo

Fascikulace jsou samovolné záškuby svalových vláken. Nezpůsobují však pohyb svalu jako celku, ale mohou být viditelné pod kůží. Vznikají při porušení nervu nebo míchy a nebo jako součást syndromu zvýšené nervosvalové dráždivosti – benigní (syndrom benigní fascikulace). Benigní fascikulace se objevují nejčastěji v chodidlech a lýtkových svalech, vzácněji generalizovaně. Typicky se zhoršují po fyzické či mentální námaze, při stresu a při vyšší konzumaci kofeinu. Benigní fascikulace lze většinou tlumit antiepileptiky.

V jehlové EMG nelze spolehlivě rozlišit mezi benigní a "maligní" fascikulací – rozhodující je přítomnost další známek neurogenní léze.

Fascikulace jazyka se vyskytuje například u bulbárního syndromu, nevylučuje však benigní (hyperexcitabilita periferního nervu) příčinu.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • SHAIBANI,Aziz, A Video Atlas of Neuromuscular Disorders, New York: Oxford Press, 2014. ISBN 978–0–19–989815–2

Externí zdroje