Jícen (preparát)

From WikiSkripta

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Jícen3 upr.jpg

Název: Jícen (HE) – vrstvy stěny

Popis: 1 - lumen, 2 -vrstevnatý dlaždicový epitel nerohovějící, 3 - lamina propria mucosae a lamina muscularis mucosae, 4 - tunica submucosa, 5 - tunica muscularis externa - svalovina vnitřní cirkulární, 6 - svalovina vnější podélná, 7 - tunica adventitia/serosa

Preparát 2[edit | edit source]

Jícen 13 upr.jpg

Název: Jícen (HE) - detail na epitel

Popis: Jícen má typickou stavbu trávicí trubice: tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis externa a tunica adventitia. Součástí tunica mucosa je vrstevnatý dlaždicový epitel nerohovějící - lamina epithelialis (2), lamina propria mucosae (3) a lamina muscularis mucosae

1 - lumen jícnu, 2 - epitel, 3 - lamina propria mucosae

Preparát 3[edit | edit source]

Jícen 11 upr.jpg

Název: Jícen (HE) - detail na epitel

Popis: 1 - lumen jícnu, 2 - vrstevnatý dlaždicový epitel nerohovějící, 3 - lamina propria mucosae

Preparát 4[edit | edit source]

Jícen 14 upr.jpg

Název: Jícen (HE) - detail na epitel

Popis: 1 - lumen jícnu, 2 - epitel vrstevnatý dlaždicový nerohovějící - povrchová vrstva s jádry, 3 - epitel vrstevnatý dlaždicový nerohovějící - vrstva bazální, 4 - lamina propria mucosae

Epitely[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]