Mamma lactans (preparát)

From WikiSkripta

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

16 Mamma lactans.jpg

Název: Mléčná žláza (HE)

Popis: Přehledné zvětšení. Mléčná žláza je apokrinní, tuboalveolární žláza. Jednotlivé lalůčky jsou odeděleny vazivovými septy. Pro mléčnou žlázu jsou typické velmi široké vývody uložené v interlobulárním vazivu.

Preparát 2[edit | edit source]

Mamma lactans lf3.jpg

Název: Mléčná žláza (HE)

Popis: Sekreční část mléčné žlázy. Jedná se o tuboalveolární žlázu, protože tubuly sekrečních oddílů mají dobře viditelné lumen. Mléčná bílkovina je vylučována ze sekrečních buněk pomocí sekrečních granul (merokrinně), kdežto tuk se do mléka dostává pomocí apocytosy (odštěpením tukové kapénky spolu s částí cytoplasmy). Funkční stav mléčné žlázy je řízen hormonálně, kromě estrogenů, progesteronu a placentárních hormonů se při řízení laktace uplatňují prolaktin a oxytocin.

Preparát 3[edit | edit source]

Mamma lactans2.jpg

Název: Mléčná žláza – mamma lactans (HE)

Popis: Dilatované sekreční oddíly jsou vyplněny mlékem. Na preparátu vidíme velmi široký interlobulární vývod. Růst sekrečního oddílu mléčné žlázy je stimulován hormony během těhotenství. Oxytocin a prolaktin po porodu stimulují produkci mléka.

1 - sekreční oddíly (alveoly) 2 - interlobulární vývod 3 - Interlobulární septum - hustější kolagenní vazivo

Preparát 4[edit | edit source]

Mamma lactans4.jpg

Název: Mléčná žláza - mamma lactans (HE)

Popis: Sekreční oddíly tuboalveolární žlázy.

1 - dilatované sekreční oddíly naplněné mlékem 2 - vazivové stroma žlázy

Epitely[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]