Apokrinní žlázy

From WikiSkripta


Aromatická žláza.jpg

Apokrinní (aromatické) žlázy jsou stočené tubulózní žlázy s dlouhým vývodem, které se vyskytují v axille, perigenitálně, perianálně a v okolí prsní bradavky. Stávají se aktivními až po dosažení pohlavní zralosti. Složení sekretu je pod hlavním vlivem pohlavních hormonů. Jsou uloženy hluboko, na rozhraní koria a podkoží, obvykle ustí do vlasového folikulu. Olejovitý produkt aromatických žláz obsahuje proteiny, lipidy a steroidy a nemá zápach. Látky. které jsou vnímáné jako aromatické, vznikají až po aktivaci produktu kožnimi mikroby.

Ekkriním potním žlázám jsou podobné, ale na histologickém preparátu můžeme najít následující rozdíly:

  • klubka jsou větší;
  • mají větší variabilní průsvit;
  • dobře viditelné myoepithelové buňky;
  • proměnlivá výška epithelových buněk — zaškrcením se odděluje apikální část.

Zvláštní formou těchto žláz můžeme nalézt v očním víčku jako Mollovy žlázy a zevním zvukovodu jako glandulae ceruminosae.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. ISBN 978-80-7262-371-6.
  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 3. vydání. Grada Publishing a.s., 2012. 556 s. ISBN 9788024737294.