Kůže tlustého typu (histologický preparát)

From WikiSkripta

Kůže tlustého typu, barveno H&E
Kůže tlustého typu – detail, barveno H&E

Vrstvy[edit | edit source]

Epidermis[edit | edit source]

Epidermis (pokožka) sestává z vrstevnatého dlaždicového epitelu s rohovatěním. Pravidelně zabíhá do vrstvy dermis a vytváří tak epidermální lišty. Na průřezu rozlišujeme pět vrstev (vrstva = stratum):

  • str. basale: kubické až cylindrické bazofilní elementy v jedné vrstvě, které sedí na lamina basalis. Jediná mezibuněčná spojení jsou desmozomy
  • str. spinosum: kubické polygonální elementy s cytoplazmatickými výbežky. Nacházíme v nich tonofibrily,
  • str. granulosum: bazofilní vrstva s keratohyalinovými granuly (barví se intenzivně do tmavofialova),
  • str. lucidum: tenká průsvitná vrstva, buňky už jádra ani organely nemají, jsou vyplněny převážně keratinovými filamenty,
  • str. corneum: bezjaderné zrohovatělé elementy.

Str. basale a str. spinosum označujeme společným názvem str. germinativum (vrstva zárodečná).

Dermis[edit | edit source]

Dermis (slovensky zamša, česky škára) se vyvíjí z mezenchymu a sestává z vaziva, které zpevňuje epidermis. Místy zabíhá do epidermis a vytváří tak dermální papily. Skládá se ze dvou vrstev:

  • str. reticulare: husté vazivo,
  • str. papillare: řídké vazivo.

Hypodermis[edit | edit source]

Hypodermis (podkožní vazivo) sestává z řídkého vaziva, adipocytů, potních žláz (ekrinních – jednoduché stočené tubulózní žlázy ústící na povrch pokožky, bazálně jsou obklopeny myoepitelovými buňkami).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.