Ekrinní potní žlázy

From WikiSkripta


Ekrinní potní žlázy (žlutě)

Ekrinní potní žlázy jsou důležité pro termoregulaci a hydrataci stratum corneum. Produkují isotonický roztok NaCl, jehož ionty zpět vstřebává epitel vývodů. Tyto žlázy jsou všude kromě nehtového lůžka, červeně rtů, glans penis, prepucia, labia minora a klitoris. Nejvíce jich najdeme na plantě, dlani a čele. Sekreční část je uložena v pars reticularis dermis, stočená do klubíčka. Je tvořena jednovrstevným epitelem a myoepitelovými buňkami. Vývod je spirálovitě stočený, vystlaný dvouvrstevným kubickým epitelem a ústí v epidermis.


Tvoří pot (zředěný roztok elektrolytů), který odpařováním odebírá tělu teplo. Pot je původně bez zápachu, ten vytvářejí až bakterie na povrchu těla. Voda z potu není vstřebávána kvůli tight junctions, proto je pot hypotonický a kyselý (pH 5,5). V klidu tělo produkuje denně asi 200 ml, při extrémní zátěži až 10 l. Produkce potu je zvyšována pomocí sympatiku.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. ISBN 978-80-7262-371-6.
  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 1. vydání. Grada Publishing a.s., 2012. 556 s. ISBN 9788024737294.