Zonula occludens

From WikiSkripta

Heslo
Zonula occludens
Zonula occludens na elektronogramu vzniklém technikou mrazového lámání

Charakteristika

Zonula occludens (angl. tight junction) je jedna ze specializací laterálních stěn epitelových buněk. Jedná se o spojení buněk v podobě pásku, který obkružuje celou buňku a uzavírá intercelulární prostory epitelu. Toto spojení leží nejapikálněji a představuje nejtěsnější spojení buněk.

Zevní vrstvy sousedních buněčných membrán spolu opakovaně splývají díky transmembránovým proteinům claudinu a occludinu. Na snímku z TEM vzniklém technikou mrazového lámání lze tato spojení pozorovat jako větvící se proužky okolo každé buňky (systém „brázdiček a hřebínků“). Množství těchto proužků souvisí s propustností epitelu. Např. epitel proximálních tubulů ledvin obsahuje méně splynutých míst (a je tím pádem propustnější) než epitel močového měchýře.

Funkce

  • Adheze buněk.
  • Zabránění volnému průniku látek epitelem (téměř výhradně procházejí přes cytoplazmu).
  • Blokuje laterální difúzi integrálních membránových proteinů.
  • Rozděluje povrch buněk na apikální a bazolaterální povrch. Integrální membránové proteiny z apikálního povrchu se nemohou dostat na bazolaterální povrch a naopak. Obě strany epitelu se tak liší svými receptory a enzymatickou výbavou.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa a Anthony L MESCHER. Junqueira’s basic histology : Text and atlas. 12. vydání. 2010. 467 s. ISBN 978-0-07-160431-4.
  • KONRÁDOVÁ, Václava, et al. Funkční histologie. 2. vydání. H + H, 2000. 291 s. ISBN 978-80-86022-80-2.