Zonula occludens

Z WikiSkript

Heslo
Zonula occludens
Zonula occludens na elektronogramu vzniklém technikou mrazového lámání

Charakteristika

Zonula occludens (angl. tight junction) je jedna ze specializací laterálních stěn epitelových buněk. Jedná se o spojení buněk v podobě pásku, který obkružuje celou buňku a uzavírá intercelulární prostory epitelu. Toto spojení leží nejapikálněji a představuje nejtěsnější spojení buněk.

Zevní vrstvy sousedních buněčných membrán spolu opakovaně splývají díky transmembránovým proteinům claudinu a occludinu. Na snímku z TEM vzniklém technikou mrazového lámání lze tato spojení pozorovat jako větvící se proužky okolo každé buňky (systém „brázdiček a hřebínků“). Množství těchto proužků souvisí s propustností epitelu. Např. epitel proximálních tubulů ledvin obsahuje méně splynutých míst (a je tím pádem propustnější) než epitel močového měchýře.

Funkce

  • Adheze buněk.
  • Zabránění volnému průniku látek epitelem (téměř výhradně procházejí přes cytoplazmu).
  • Blokuje laterální difúzi integrálních membránových proteinů.
  • Rozděluje povrch buněk na apikální a bazolaterální povrch. Integrální membránové proteiny z apikálního povrchu se nemohou dostat na bazolaterální povrch a naopak. Obě strany epitelu se tak liší svými receptory a enzymatickou výbavou.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa a Anthony L MESCHER. Junqueira’s basic histology : Text and atlas. 12. vydání. 2010. 467 s. ISBN 978-0-07-160431-4.
  • KONRÁDOVÁ, Václava, et al. Funkční histologie. 2. vydání. H + H, 2000. 291 s. ISBN 978-80-86022-80-2.