Gap junctions

Z WikiSkript


Heslo
Gap junction
Konexon a Konexin

Gap junctions (nexus neboli „skulinové spojení“) je typ spojení dvou sousedních buněk v místě, kde dochází k významnému přiblížení jejich membrán. Spojení je zprostředkováno pomocí membránových kanálků, tzv. konexonů.

Konexon je poloviční kanál tvořený šesti molekulami bílkoviny konexinu. Do konexonu jedné buňky přesně zapadá konexon buňky sousední, čímž je vytvořen hydrofilní kanál o průměru 1,5 nm, který propouští ionty i četné organické látky do velikosti 1 kDa (např. ATP, ADP, AMP, aminokyseliny, Ca2+). Pomocí gap junctios jsou buňky dobře metabolicky i elektricky propojeny. V případě poškození jedné buňky (např. při vzestupu intracelulární koncentrace Ca2+) dojde k rychlému uzavření kanálu. Tím se poškozená buňka odpojí od sousedních buněk a zabrání tak jejich možnému poškození.

Gap junctions nehrají úlohu v adhezi buněk, slouží k předávání informací mezi sousedními buňkami (např. elektrického signálu, chemických poslů apod.).

Odkazy

Související články

Zdroj

Použitá literatura

  • KONRÁDOVÁ, Václava. Funkční histologie. 2. vydání. Jinočany : H & H, 2010. 291 s. ISBN 80-86022-80-3.