Buněčná spojení

Z WikiSkript

Tight junction
Gap junction
Desmosom

Buněčná spojení slouží ke spojení a vzájemné komunikaci mezi buňkami. Nacházejí se na bazálních a laterálních stranách buněk. Existuje několik typů buněčných spojení:

  • 1) těsná (tight junction)
  • 2) komunikační (gap junction)
  • 3) adhesní – mezi buňkami (desmozomy, zonulae adhaerentes) nebo mezi buňkou a mezibuněčnou hmotou (hemidesmozomy, fokální kontakty)

Těsná (tight junction)[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Zonula occludens.

Zonula occludens = těsné = bariéra po obvodu plná proteinů zabraňující průchodu látek, výskyt: mezi buňkami epitelu (střevo, slinivka, žal. sliznice) Toto spojení leží nejapikálněji a představuje nejtěsnější spojení buněk.

Komunikační (gap junction)[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Gap junctions.

Nexus = vodivý spoj = komunikační – na membránách póry – connexony (tvořeny 6 connexiny – výskyt v hexamerech) – selektivní difúze molekul (menší než 1,2 nm), přímá komunikace, reguluje zvýšenou hladinu vápníku v krvi

Adhesní[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Zonula adherens.

Zonula adhaerens – výskyt: epitely, proteiny kadherinové rodiny, buňky drží pospolu, zakotvena aktinová filamenta + doprovodné proteiny (vinculin, catenin)

Macula adhaerens = desmosom – výskyt: střevní epitel, kůže, není na celém okraji buňky, vyskytují se pouze někde, proteiny kadherinové rodiny, intermediární filamenta, intracelulární ploténka

Hemidesmosom – výskyt: membrána epitelové buňky, mimobun. hmota + buňka, cytokeratinová intermediární filamenta zakotvena do intracelulární ploténky, proteiny integriny

Fokální adhese = kontakt – mezibuněčnou hmotou a buňkou, aktinová filamenta, proteiny integrinové rodiny, doprovodné proteiny: fibronektin, vinculin, talin, alfa-aktinin, paxilin

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • KONRÁDOVÁ, Václava a Luděk VAJNER. Histologie :  přednášky pro bakalářské studium. 1. vydání. Praha; Jinočany : H & H, 2005. ISBN 8073190095.
  • JIRSOVÁ, Zuzana. Specializace bunecných povrchu Spojení bunek Molekulární koncepce biologického motoru [přednáška k předmětu Histologie, obor Všeobecné lékařství, 1.LF UK]. Praha. 8.10.2013.