Membránový kanál

Z WikiSkript


Heslo
Kanálový Protein

Membránový kanál je integrální bílkovina, která jednou nebo vícekrát prochází celou fosfolipidovou dvojvrstvou buněčné membrány. Kanál umožňuje přestup hydrofilních látek (např. iontů nebo vody) přes buněčnou membránu po jejich elektrochemickém gradientu. Některé kanály jsou opatřeny vrátky (jedny nebo dvoje vrátka), jiné kanály vrátka nemají. Vrátka mohou být buď v otevřené poloze (kanál vede) nebo v poloze uzavřené (kanál nevede).

Podle podnětu, který vede k otevření vrátek, rozlišujeme následující typy kanálů:

  • vrátkované vazbou ligandu,
  • vrátkované G-proteinem,
  • mechanicky vrátkované kanály („stretch“),
  • napěťově vrátkované kanály.


Odkazy

Zdroj

Související články