Axilla/histologický preparát

From WikiSkripta

< Axilla

Axilla
Axilla

Kůže v axille se skládá klasicky z epidermis a dermis, která obsahuje mazové žlázy. Hypodermis (podkožní vazivo) obsahuje typické apokrinní žlázy.

Vrstvy[edit | edit source]

Epidermis[edit | edit source]

Epidermis (pokožka) se skládá z vrstevnatého dlaždicového epitelu s rohovatěním. Pravidelně zabíhá do vrstvy dermis a vytváří tak epidermální lišty. Na průřezu rozlišujeme pět vrstev: str. basale, str. spinosum, str. granulosum, str. lucidum a str. corneum (pro podrobnější popis viz článek Kůže tlustého typu).

Dermis[edit | edit source]

Dermis (slovensky zamša, česky škára) se vyvíjí z mezenchymu a skládá se z vaziva, které zpevňuje epidermis. Místy zabíhá do epidermis a vytváří tak dermální papily. Obsahuje mazové žlázy. Skládá se ze dvou vrstev: str. papillare a str. reticulare (pro podrobnější popis viz článek Kůže tlustého typu).

Hypodermis[edit | edit source]

Hypodermis (podkožní vazivo) se skládá z řídkého vaziva, apokrinních potních žláz (ekrinních – jednoduché stočené tubulózní žlázy ústící na povrch pokožky, bazálně jsou obklopeny myoepitelovými buňkami).

Žlázy[edit | edit source]

Apokrinní žlázy[edit | edit source]

Nachází se v podkožním vazivu, produkují aromatický sekret. Jsou velké 3 – 5 mm (průměr), vystýlá je jednovrstevný kubický epitel. Na pohled jsou „prázdné“, ústí do vlasových folikulů (buňky odlučují své apikální části spolu se sekretem). Na povrchu kůže bakterie sekret rozkládají, čím vzniká charakteristický zápach.

Mazové žlázy[edit | edit source]

Nachází se v str. reticulare dermis. Tvoří je aciny napojené na vlasový folikul. Sekreční elementy acinů se barví slabě, po čase praskají – vzniká sebum. Aciny jsou obaleny epitelovými buňkami, které jsou při bazi zploštěné – bazální buňky. Funkce těchto žláz začíná v pubertě.

Ekrinní žlázy[edit | edit source]

Jednoduché stočené tubulózní žlázy s vývody ústícími na povrch pokožky. Nachází se v dermis (v horní části).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.