Axilla/histologický preparát

Z WikiSkript

< Axilla

Axilla
Axilla

Koža v axille pozostáva klasicky z epidermis a dermis, ktorá obsahuje mazové žľazy. Hypodermis (podkožné väzivo) obsahuje typické apokrinné žľazy.

Vrstvy[upravit | editovat zdroj]

Epidermis[upravit | editovat zdroj]

Epidermis (pokožka) pozostáva z vrstevnatého dlaždicového epitelu s rohovatením. Pravidelne zabieha do vrstvy dermis a vytvára tak epidermálne lišty. Na priereze rozlišujeme päť vrstiev: str. basale, str. spinosum, str. granulosum, str. lucidum a str. corneum (pre podrobnejší popis viď článok Kůže tlustého typu).

Dermis[upravit | editovat zdroj]

Dermis (slovensky zamša, česky škára) sa vyvíja z mezenchýmu a pozostáva z väziva, ktoré spevňuje epidermis. Miestami zabieha do epidermis a vytvára tak dermálne papily. Obsahuje mazové žľazy. Pozostáva z dvoch vrstiev: str. papillare a str. reticulare (pre podrobnejšú popis viď článok Kůže tlustého typu).

Hypodermis[upravit | editovat zdroj]

Hypodermis (podkožné väzivo) pozostáva z riedkeho väziva, apokrinných žliaz a potných žliaz (ekrinných – jednoduché stočené tubulózne žľazy ústiace na povrch pokožky, bazálne sú obklopené myoepitelovými bunkami).

Žľazy[upravit | editovat zdroj]

Apokrinné žľazy[upravit | editovat zdroj]

Nachádzajú sa v podkožnom väzive, produkujú aromatický sekrét. Sú veľké 3 – 5 mm (priemer), vystieľa ich jednovrstevný kubický epitel. Na pohľad sú „prázdne“, ústia do vlasových folikulov (bunky odlučujú svoje apikálne časti spolu so sekrétom). Na povrchu kože baktérie sekrét rozkladajú, čím vzniká charakteristický zápach.

Mazové žľazy[upravit | editovat zdroj]

Nachádzajú sa v str. reticulare dermis. Tvoria ich acíny napojené na vlasový folikul. Sekrečné elementy acínov sa farbia slabo, po čase praskajú – vzniká sebum. Acíny sú obalené epitelovými bunkami, ktoré sú pri báze sploštené – bazálne bunky. Funkcia týchto žliaz začína v puberte.

Ekrinné žľazy[upravit | editovat zdroj]

Jednoduché stočené tubulózne žľazy s vývodmi ústiacimi na povrch pokožky. Nachádzajú sa v dermis (v hornej časti).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.