Barvení hematoxylin-eosin

From WikiSkripta

Barvení hematoxylinem a eosinem (HE) patří mezí základní přehledné barvení, které se používá k přípravě polotenkých řezů.

Příprava roztoků[edit | edit source]

Hematoxylin[edit | edit source]

 • do laboratoře je hematoxylin dodáván jako nažloutlý krystalický prášek;
 • aby roztok hematoxylinu barvil, musí se oxidovat pomocí oxidačních činidel (např. jodičnan sodný či draselný, železité ionty). Tím se přemění na hematein;
 • z hemateinu se dále musí vytvořit barevný tzv. lak hemateinu pomocí mořidla;
 • mezi neznámější mořidla patří kamence (např. kamenec draselný = síran hlinito-draselný), podle nich pak rozlišujeme druhy hematoxylinů;
 • z často používaných hematoxylinů jmenujme např. Harrisův, Gillův, Heidenheinův

Eosin[edit | edit source]

Eosinů existuje několik druhů. Liší se svou rozpustností, chemickým složením a také barvou:

 1. bromeosiny – eosin žlutý, červený
 2. jodeosiny – erytrosiny

Barvení[edit | edit source]

Barvení HE − ledvina.

Řezy tkáně na podložních sklíčkách jsou připraveny k barvení, které sestává z těchto kroků:

 • deparafinace;
 • zavodnění;
 • vlastní barvení;
 • odvodnění;
 • projasnění;
 • zamontování;

Deparafinace a zavodnění[edit | edit source]

Řezy se musí zbavit parafínu před barvením ve vodných roztocích. To se provádí sestupnou alkoholovou řadou.

Postup
1 xylen 5 min
2 xylen 5 min
3 96 % etanol 3–5 min
4 80 % etanol 3–5 min
4 70 % etanol 3–5 min
5 vypírání ve vodě 5 min

Vlastní barvení[edit | edit source]

 1. odparafínované a zavodněné řezy se barví nejprve roztokem hematoxylinu 3–10 minut. Doba barvení závisí na:
  • druhu hematoxylinu;
  • stáří roztoku;
  • druhu tkáně;
  • na fixaci.
 2. následuje oplach ve vodě
 3. možným krokem je tzv. diferenciace v kyselém etanolu, krátce a za kontroly v mikroskopu
 4. praní v tekoucí vodě 5 minut
 5. následuje barvení eosinem 1–3 minuty
 6. oplach v destilované vodě

Pokud jsou řezy přebarveny, krátce diferencujeme v 80% alkoholu.

Odvodnění[edit | edit source]

Odvodnění se provádí vzestupnou alkoholovou řadou (obrácená sestupná).

 • xylen 5 minut,
 • xylen 5 minut.

Řezy se v xylenu zároveň projasní. Po projasnění musí být zcela průhledné, nesmí na nich zůstat bělavě zakalená místa, což je známkou toho že řezy nebyly dobře odvodněny.

Montování nabarvených řezů[edit | edit source]

Montovací medium musí být průhledná látka s vysokým indexem lomu (co nejbližší sklu), která nezmění zabarvení tkáně.

Druhy montovacích medií[edit | edit source]

Nemísitelné s vodou

Rozpustné v xylenu. Řezy musejí být řádně odvodněny a prosyceny např. xylenem.

 • Př.: dříve kanadský balzám, cedrový olej, dnes např. Solakryl.
Mísitelné s vodou

Rozpustné ve vodě, zavírání bez předchozího odvodnění.

 • Př.: glycerin, glycerinová želatina, levulózový sirup

Způsob provedení[edit | edit source]

 1. Kapka montovacího média se kápne na preparát na podložním skle, krycí sklíčko se opatrně, ze šikma, přikládá, aby se nevytvořily vzduchové bublinky. Případné bublinky lze vytlačit mírným tlakem na krycí sklíčko např. pinzetou apod.
 2. Řez při montování nesmí oschnout.
 3. Hotový preparát se vloží do termostatu (37 °C), kde zaschne montovací medium.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • VACEK, Zdeněk. Histologie a histologická technika. Díl 2, Histologická technika. 1. vydání. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 184 s. ISBN 80-7013-202-7.